Deelgebied Ydenhoogte

Ydenhoogte ligt ten oosten van de bestaande woningen, tussen deelgebied De Cirkel en de Eugenboersdijk. Hier is plek voor ongeveer 260 woningen. Het bestemmingsplan voor Ydenhoogte is klaar. Van 13 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 kun je inschrijven voor een kavel in Ydenhoogte.

Ydenhoogte bestaat uit:

  • vrije kavels voor een vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning;
  • huurwoningen;
  • woningen die projectmatig gebouwd worden.

We werken bij de woningbouw in Ydenhoogte samen met ontwikkelaar Rotij Projecten.Inschrijven voor een vrije kavel in Ydenhoogte 

De gemeente geeft in Ydenhoogte vrije kavels uit. Op deze kavels kunnen particulieren zelf een vrijstaande woning of een twee-onder-een-kapwoning (laten) bouwen. In fase 1 geeft de gemeente de volgende kavels uit:

  • 16 kavels voor een vrijstaande woning
  • 6 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning

Kavelprijzen

Bekijk de prijzen per kavel op de prijslijst onder 'Bestanden'.

Inschrijven

Inschrijven voor een kavel voor een vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning in Ydenhoogte kan sinds 13 december 2023.

De verloting was op 15 februari 2024. Er zijn nog een aantal kavels beschikbaar. Wilt u weten welke?

Bekijk de digitale kavelkaart

Loting en toewijzing van de kavels

De loting en toewijzing van de kavels is op 14 februari 2024. Tijdens de verlotingsavond kunnen inschrijvers op basis van loting en onder toeziend oog van een notaris een kavel kiezen en een optie nemen. Een optie op een kavel in Ydenhoogte kost € 400 en is 7 maanden geldig. Het is mogelijk om de optie daarna onder voorwaarden te verlengen.

Inschrijven als bouwer en medebouwer

Belangstellenden voor een twee-onder-een-kapwoning moeten samen met een medebouwer als koppel (bouwer en medebouwer) inschrijven. Wie nog geen medebouwer heeft gevonden, kan contact opnemen met het Woonteam.

Neem contact op

Verkoopprocedure

Bekijk de verkoopprocedure.


Nog meer woningen in Ydenhoogte

In Ydenhoogte komen ook rijwoningen en beneden-/ bovenwoningen. Het is de bedoeling dat deze koopwoningen betaalbaar zijn voor starters op de woningmarkt. Of voor senioren die wat kleiner en gelijkvloers willen wonen. Hierover wil de gemeente afspraken maken met een ontwikkelaar die deze woningen gaat bouwen. Woningcorporatie Vechtdal Wonen bouwt huurwoningen in Ydenhoogte. In het eerste deel zijn dat er bijna 30.


Groen, water, parkeren en verkeer

Rond Ydenhoogte ligt water. Daardoor lijkt het gebied wat hoger te liggen. Het ontwerp van Ydenhoogte lijkt op een historische dorpskern. Met in het midden een groen gebied als centraal punt: een soort brink. De kavels grenzen hier direct aan de brink, zonder erfafscheiding. Op en rond de brink is geen autoverkeer en zijn geen parkeerplaatsen.

Parkeren

De parkeerplaatsen liggen aan de achterzijde van de woningen bij elkaar. Rond de parkeerplaatsen komt groen, zodat de auto’s uit het zicht staan.

Ruimte

De verschillende woonstraten komen samen op de brink. De woningen rond de brink staan wat dichter op elkaar. Rond de woningen in de buurt van het water aan de rand van Ydenhoogte is wat meer ruimte.

Groen

In Ydenhoogte komt ruimte om regenwater op te vangen en veel groen. Met autovrije groene tussenstraatjes. Hier komen ook speelplekken. Al dat groen zorgt voor verkoeling op hete dagen.

Hoofdstraat

Om te zorgen dat auto’s de buurt gemakkelijk in en uit kunnen rijden, loopt er een wat bredere hoofdstraat door Ydenhoogte. Deze hoofdstraat loopt vanaf De Cirkel door Ydenhoogte naar de Eugenboersdijk en N34.


Kavels aan het water

Kavel 1 tot en met 13 grenzen aan het water. Op de verkavelingstekening (zie bestandenlijst) ziet u dat de rand van de tuin verlaagd is (ongeveer 3 meter breed) en er een talud (ongeveer 2,50 meter breed) bij hoort.

De presentatietekening (zie bestandenlijst) laat een dwarsprofiel van een kavel aan het water zien. Hierin is zichtbaar welk deel van de tuin verlaagd is en waar het talud komt. Er mogen geen bouwwerken geplaatst worden op dit gedeelte, maar het hoort wel bij de tuin.


Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voor deelgebied Ydenhoogte is klaar.Je kunt het bestemmingsplan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar ‘plannen zoeken’, zoek op Ydenhoogte of vul het plannummer in: NL.IMRO.0160.0000BP00404-VG01.

De gemeente bereidt het bouwrijp maken van de eerste fase voor. En kiest een aannemer om de bouwwegen aan te leggen en de kavels op de juiste hoogte te brengen. Nutsbedrijven gaan kabels en leidingen leggen. De eerste fase is in het 3e kwartaal van 2024 bouwrijp. Vanaf dan kan de bouw van de woningen starten.


Woonteam

Hebt u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.