De Wieken (Lutten)

Woonwijk De Wieken ligt aan de oostkant van Lutten en wordt aan de zuidkant verder uitgebreid. In totaal komen hier zo'n 50 nieuwe woningen. De bouw van woningen kan eind 2021 starten.

Het gaat om woningen voor allerlei doelgroepen: van starters op de woningmarkt tot gezinnen en ouderen.

Wij geven de kavels voor de verschillende woningen in fases uit. We beginnen in het noordelijke deel van het uitbreidingsgebied. De nieuwe woningen sluiten aan op de al eerder gebouwde woningen in De Wieken I.

Bekijk een overzicht van beschikbare kavels via de digitale kavelkaart.

Eerste fase: 14 nieuwe woningen

De eerste fase van De Wieken II biedt ruimte voor 14 nieuwe woningen:

  • 5 vrijstaande woningen
  • 4 twee-onder-een-kapwoningen
  • 5 rijenwoningen (sociale huur) *

Wij geven de kavels voor de vrijstaande en tweekappers zelf uit. Op alle kavels geldt een maximale goothoogte van 6 meter en een maximale bouwhoogte van 11 meter.

* Vechtdal Wonen bouwt deze woningen in de noordwesthoek.

Prijzen

Prijzen per vierkante meter exclusief 21% btw:

  • Kavel voor een vrijstaande woning: € 195 per vierkante meter.
  • Kavel voor een twee-onder-een-kapwoning: € 185 per vierkante meter.

Tweede fase: 35 nieuwe woningen

De tweede fase van De Wieken II biedt ruimte aan maximaal 35 nieuwe woningen. Het is nog niet bekend om wat voor woningen het gaat.

Voor dit gebied volgen we een (verkorte) bestemmingsplanprocedure. Wanneer dit gebeurt, hangt af van hoe snel de woningen in fase 1 worden gebouwd.

Regels bij de bouw

Voor woonwijk De Wieken II hebben we een bestemmingsplan gemaakt. In dit plan kunt u zien op welke plek de woningen komen. Ook ziet u waar groen, water en wegen en paden komen. 

De woning die u bouwt moet voldoen aan een aantal regels voor de vorm en architectuur, het kleur- en materiaalgebruik van de gevels, de kleur van het dak en de erfscheidingen. De welstandscommissie toetst daarom eerst uw bouwplan. De regels staan in het beeldkwaliteitsplan.

Bekijk het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Blijf op de hoogte

Belangstellenden die op de hoogte willen blijven kunnen zich melden bij het woonteam van de gemeente Hardenberg: woonteam@hardenberg.nl.

Woonteam

Heeft u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.