De Wieken (Lutten)

Woongebied De Wieken in Lutten ligt aan de oostkant van Lutten. En wordt aan de zuidkant verder uitgebreid. In totaal komen hier zo’n 50 nieuwe woningen.

Het gaat om woningen voor allerlei doelgroepen: van starters op de woningmarkt tot gezinnen en ouderen. Wij geven de kavels voor de verschillende woningen in fases uit. De nieuwe woningen sluiten aan op de al eerder gebouwde woningen in De Wieken I.

Bekijk een overzicht van beschikbare kavels via de digitale kavelkaart.De Wieken II, fase 1

De eerste fase van De Wieken II biedt ruimte voor 14 nieuwe woningen:

 • 5 vrijstaande woningen
 • 4 twee-onder-een-kapwoningen
 • 5 rijenwoningen (sociale huur) - Vechtdal Wonen bouwt deze woningen in de noordwesthoek

Deze 16 woningen en kavels in fase 1 zijn bijna allemaal gebouwd/uitgegeven, verkocht of in optie. Bekijk op de digitale kavelkaart welke kavels nog beschikbaar zijn.

Prijzen

Prijzen per vierkante meter exclusief 21% btw:

 • Kavel voor een vrijstaande woning: € 195 per vierkante meter (inclusief BTW € 235,95).
 • Kavel voor een twee-onder-een-kapwoning: € 185 per vierkante meter (inclusief BTW € 223,85).

De Wieken II, fase 2

Omdat de kavels in de 1e fase bijna uitverkocht zijn, is de verkoop van de 2e fase gestart. Hier komen nog eens 28 energiezuinige woningen. Het gaat om:

 • 6 vrijstaande woningen
 • 10 twee-onder-een-kapwoningen
 • 6 rijwoningen (betaalbare koop)
 • 6 rijwoningen (sociale huur)

Bekijk de digitale kavelkaart om te zien welke kavels nog beschikbaar zijn.

Voor de bouw van de vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen geven we als gemeente 14 vrije kavels uit: het gaat om 6 kavels voor een vrijstaande woning en 8 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning.

De woningcorporatie bouwt de rijwoningen voor sociale huur. De bouw van de betaalbare koop-rijwoningen is geschikt voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Dit houdt in dat verschillende kopers gezamenlijk een rijwoning ontwikkelen en bouwen. We reserveren 2 kavels voor een nadere invulling.

In het verkavelingsplan kun je zien waar de woningen precies komen.

Lees meer over de verkoopprocedure, prijzen en koopovereenkomsten

Inschrijven gemeentelijke bouwkavels CPO in Lutten

Op 1 december 2023 start de inschrijving voor de gemeentelijke bouwkavels voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in Lutten. In Mariënberg start de inschrijving vanaf een later te bepalen datum.

Bekijk de verkoopprocedure en schrijf u in voor de kavels CPO


Bestemmingsplan en uitwerkingsplan

Het bestemmingsplan voor De Wieken II is klaar en onherroepelijk.

Bekijk het bestemmingsplan

We hebben het plan voor de woningbouw in fase 2 uitgewerkt. Dat hebben we gedaan in overleg met Plaatselijk Belang Lutten. In het uitgewerkte plan staat hoeveel en welk type woningen in De Wieken II gebouwd worden.

Het ‘uitwerkingsplan’ lag in het voorjaar van 2023 ter inzage. We hebben geen reacties (zienswijzen) gekregen op het plan. Het college van B&W heeft het uitwerkingsplan daarom ongewijzigd vastgesteld.

Bekijk het ontwerp-uitwerkingsplan op ruimtelijkeplannen.nl.


Planning

 • Maart/april 2023: het ontwerpuitwerkingsplan ligt ter inzage
 • Mei 2023: we verwerken de reacties op het plan
 • Juni 2023: het college van B&W stelt het uitwerkingsplan vast
 • December 2023: start bouwrijp maken
 • 1 december 2023: start inschrijving kavels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
 • 22 januari 2024: einde inschrijfperiode
 • (Datum volgt): loting/toewijzing kavels
 • April 2024: start bouw

Regels erfafscheidingen

De inrichting van de erfscheidingen maken onderdeel uit van de beeldkwaliteit van de woonstraat. Het beeld als optelsom van houten -, betonnen -, stenen - en groene schuttingen levert niet het gewenste beeld op dat in dit plan wordt nagestreefd. Voortbordurend op de eerste fase is gekozen voor groene erfscheidingen, zowel in de voortuinen als de aan openbare ruimtes grenzende zijtuinen.

Dat betekent concreet dat in elke voortuin een haag (hoogte ongeveer 1 meter, soort vrij) aangelegd moet worden. Bij de beeldbepalende zijtuinen is ook een haag verplicht (hoogte ongeveer 2 meter, soort vrij). Hiermee wordt de groene uitstraling van dit plan versterkt. Handhaving hiervan is verplicht.

Uitzondering hierop vormt de kavel die aan de zuidoostzijde van het plan grenst aan het buitengebied. Een erfscheiding is hier niet verplicht in verband met het vrije uitzicht op het buitengebied. Indien hier toch behoefte is aan een erfscheiding, is ook hier sprake van een haag (hoogte ongeveer 1,5 meter, soort vrij).Blijf op de hoogte

Wilt u dat wij u op de hoogte houden? Mail ons dan op: woonteam@hardenberg.nl.

Woonteam

Hebt u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.