Zorgverzekering

Hebt u een laag inkomen? En zorg nodig? Gebruik onze zorgverzekering.

We bieden inwoners met een laag inkomen een zorgverzekering aan van Zilveren Kruis. Neemt u het meeste uitgebreide zorgpakket? Dan betalen we tot maximaal € 360 per jaar mee aan uw zorgpremie. Zo bespaart u veel geld als u hoge zorgkosten hebt.

Wat betekent deze zorgverzekering voor u?

 • U betaalt minder zorgpremie omdat wij meebetalen.
 • U kiest uit 3 pakketten. U bepaalt zelf welk pakket bij u past.
 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
 • Zilveren Kruis accepteert iedereen. Medische keuring is niet nodig.
 • U kunt het eigen risico (maximaal € 385 per jaar) gespreid over 10 maanden betalen
 • Kiest u pakket 3? Dan wordt de eigen bijdrage voor een Wmo- en WLZ-voorziening vergoed tot maximaal € 375 per jaar.

Voor wie is de zorgverzekering?

Er zijn een paar regels: 

 • U woont in de gemeente Hardenberg.
 • U hebt een laag inkomen (zie onderstaand overzicht).
 • U hebt geen betaalachterstand voor uw huidige zorgverzekering.
 • Uw vermogen mag niet te hoog zijn (lees de toelichting hieronder).

 • alleenstaande of alleenstaande ouder: € 371
 • gehuwden, geen kind(eren): € 742
 • gehuwden, met kind(eren): € 1.171

 • alleenstaande of alleenstaande ouder: € 1.503
 • samenwonenden/gehuwden: € 2.146

 • alleenstaande of alleenstaande ouder: € 1.677
 • samenwonenden/gehuwden, 1 recht op pensioen, ander niet: € 2.277
 • samenwonenden/gehuwden, beide recht op pensioen: € 2.277

 • alleenstaande of alleenstaande ouder: € 479
 • samenwonenden/gehuwden: € 802

De bedragen zijn netto bedragen per maand (zonder vakantiegeld) en afgerond op hele euro's. Deze bedragen gelden vanaf 1 juli 2023. Twee keer per jaar passen we de bedragen aan.

Toeslagen van de Belastingdienst hoeft u niet mee te rekenen als inkomen. Voorbeelden zijn zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget. 

Niet alleen het netto maandinkomen bepaalt of u onze zorgverzekering kunt gebruiken. Ook uw vermogen telt mee. Is uw vermogen hoger dan deze bedragen? Dan kunt u onze zorgverzekering niet gebruiken. 

 • Alleenstaand zonder kinderen: € 7.605
 • Alleenstaande met kinderen: € 15.210
 • Samenwonenden/gehuwden: € 15.210

Deelt u uw huis met meerdere mensen van 21 jaar of ouder? Dan kunt u te maken krijgen met de kostendelersnorm. Hoe hoog uw bijstandsuitkering is, hangt dan af van het aantal mensen bij u in huis met wie u de kosten kunt delen. Hoe meer mensen met wie u de kosten kunt delen, hoe lager uw eigen uitkering. Wilt u weten of dit ook voor u geldt? En welke inkomensgrens voor u geldt?

Neem dan contact op met ons.

3 zorgpakketten

Onze zorgverzekering heeft 3 onderdelen:

 • de basisverzekering,
 • een aanvullende zorgverzekering en
 • een tandartsverzekering.

U kunt kiezen uit 3 verschillende zorgpakketten. Voordat u een pakket kiest, is het goed om na te denken welke zorg en/of medicijnen u volgend jaar denkt nodig te hebben.

Op www.gezondverzekerd.nl/hardenberg leest u waarvoor u bent verzekerd.

Korte uitleg en kosten per pakket

U verwacht dat u in 2024 niet veel zorg nodig hebt.

U verwacht dat u in 2024 een gemiddelde hoeveelheid zorg nodig hebt. U wilt ook graag extra vergoedingen.

U dat u in 2024 veel zorg nodig hebt. Bijvoorbeeld door een chronische ziekte of een handicap. Dit pakket biedt de meeste vergoedingen. De eigen bijdrage voor een Wmo- en WLZ-voorziening wordt vergoed tot maximaal € 375 per jaar.

Dan kunt u deze pakketten ook afsluiten zonder tandartsverzekering. U betaalt dan € 8,95 minder premie bij pakket 1 en 2. Bij pakket 3 betaalt u € 15,75 minder.

De zorgverzekering van de gemeente is misschien niet de goedkoopste verzekering voor u. Dat ligt altijd aan uw eigen situatie.

Aanvragen

Heeft u recht op onze zorgverzekering? Vraag het dan aan.

Heeft u hulp nodig?

Neem dan contact op via zorgverzekering@hardenberg.nl of 14 0523. Wij beantwoorden uw vragen graag.

Bel dan met Zilveren Kruis (071 751 00 33).

Raad & Recht kan u hiermee helpen. Kijk voor de inloopuren op www.raadenrecht.nl.

U kunt ook hulp vragen bij het Infohuis:

Neem dit mee

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag? Neem dan het volgende mee:

 • Gegevens over uw inkomen en vermogen (jaaroverzicht 2022);
 • Uw BSN-nummer.