In de bijstand

De bijstandsuitkering is er voor mensen die tijdelijk geen ander geld hebben om van te kunnen leven. U ontvangt bijstand om uw vaste lasten te kunnen betalen, en te kunnen leven.

Wij staan dagelijks klaar om u te helpen met het vinden van passend werk. Of als u lange tijd ziek was en weer wilt gaan werken (re-integratietraject). We bekijken samen waar u recht op heeft. En hoe we u op weg kunnen helpen. 

U kunt de informatie op deze pagina ook in de folder bekijken.

Download de folder (pdf, 221,99 KB)

Let op: geef op tijd de juiste informatie door

Het is belangrijk dat u de juiste informatie doorgeeft. Doet u dit niet? Dan moet u misschien geld terugbetalen. Of u krijgt een boete (als u niet de juiste informatie of te weinig informatie heeft doorgegeven).

Inkomen

Al het geld dat u krijgt heeft invloed op uw uitkering. Bijvoorbeeld inkomen uit een (deeltijd)baan, alimentatie of pensioen. Uw inkomsten, zoals uw salaris, vullen wij aan met de bijstandsuitkering. Op die manier blijft het totaalbedrag waar u recht op heeft gelijk.

Spaargeld en bezittingen (vermogen)

Heeft u geld en/of bezittingen? Dat noemen we ‘vermogen’. Uw vermogen heeft invloed op uw uitkering. Dit geldt ook als u al een uitkering krijgt, en u meer vermogen heeft gekregen. 

Krijgt u geld? Of iets anders van waarde? Neem dan contact op met uw consulent Inkomen. Die kijkt of uw uitkering hierdoor verandert.

Lees verder over vermogen

Giften

Bij giften kunt u denken aan geld. Maar ook aan boodschappen of kleding. Wij vinden het belangrijk dat u giften aan kunt nemen. Daarom mag u giften krijgen tot een bepaald bedrag.

Geef het wel door als u giften heeft gekregen. Zodat u zeker weet dat u binnen de grens blijft. Twijfelt u? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met uw consulent Inkomen.

Uitbetalen bijstandsuitkering

De bijstandsuitkering betalen wij op zijn laatst op de 9e van de maand. Dat betekent dat de uitkering van de maand januari voor 10 februari betaald wordt.

Meer informatie 

Vakantiegeld

U krijgt ook vakantiegeld over uw bijstandsuitkering. Dit is 5% van uw bijstandsuitkering. Wij reserveren elke maand uw vakantiegeld. In juni betalen wij het vakantiegeld aan u.

Veranderingen in uw situatie

Zijn er veranderingen in uw financiële en persoonlijke situatie, of in uw woonsituatie? Het is belangrijk dat u deze doorgeeft aan uw consulent Inkomen en consulent Werk. Denk hierbij aan:

 • Er komt iemand bij u inwonen of u gaat samenwonen.
 • Iemand die bij u in huis woont, gaat verhuizen.
 • U gaat scheiden.

 • U heeft (deeltijd)werk gevonden.
 • U heeft vrijwilligerswerk gevonden.
 • U gaat studeren of een opleiding volgen.
 • Uw kind (of iemand die bij u in huis woont) van 27 jaar of ouder start of stopt met studeren.

 • U krijgt (éénmalig) pensioen.
 • U krijgt alimentatie.

 • U krijgt een erfenis, schenking of goederen (zoals een tv, koelkast of auto).
 • U krijgt een schadevergoeding.
 • U wint een geldprijs.
 • U krijgt geld terug van de belastingdienst of u moet belasting betalen.

Gaat u op reis in Nederland of naar het buitenland? Bijvoorbeeld voor een vakantie of familiebezoek? Geef dit vóór u vertrekt door. Gebruik hiervoor het mutatieformulier.

U geeft door wanneer en hoelang u op vakantie gaat. Het kan zijn dat wij u vragen om bepaalde gegevens te laten zien, zoals vliegtickets.

Gaat u langer dan 4 weken per jaar op reis? 

Dan heeft u na 4 weken meestal geen recht meer op een bijstandsuitkering. Geef het dus op tijd aan ons door als u op reis gaat.

Hoe geeft u een verandering door?

Geef veranderingen zo snel mogelijk door. In ieder geval vóór de 27e van de maand. Gebruik hiervoor het mutatieformulier. Heeft u een mutatieformulier ingeleverd? Dan krijgt u van ons weer een nieuw leeg formulier.

Inkomsten uit werk?

Lever elke maand uw specificatie (bijvoorbeeld een loonstrook) bij ons in.

U kunt uw mutatieformulier of loonstrook mailen, per post versturen of langsbrengen.

Mail adres: 

uitkeringsadministratie@hardenberg.nl

Postadres:

Gemeente Hardenberg
Aan Uitkeringsadministratie
Antwoordnummer 18
7740 VK Hardenberg

Let op: wij hebben alle informatie over uw inkomsten nodig

Wij kunnen uw uitkering pas betalen wanneer wij de informatie over uw inkomsten hebben gekregen. Lukt het u niet om de verandering op tijd door te geven? Neem dan contact op met uw consulent Inkomen.

Heeft u geen of te weinig informatie doorgegeven, of dit te laat gedaan? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw recht op een bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld dat we uw uitkering aanpassen of stoppen. Of dat u de uitkering helemaal of voor een deel terug moet betalen.

Ook kunt u een boete krijgen. De hoogte van de boete hangt af van de situatie, en van wat u eraan kon doen.

Twijfelt u?

Bijvoorbeeld of u iets moet doorgeven? Neem dan contact op met uw consulent Inkomen om te overleggen. Bel naar 14 0523.

Fraude en bijstand

Bij een bijstandsuitkering horen rechten en plichten. Eén van deze plichten is de ‘inlichtingenplicht’. Dit betekent dat u het aan ons moet doorgeven als er iets verandert in uw persoonlijke situatie. Geeft u deze veranderingen te laat, niet compleet, of helemaal niet aan ons door? Dan krijgt u misschien teveel uitkering. U leest meer informatie over het doorgeven van veranderingen onder het kopje ‘Veranderingen in uw situatie’.

Twijfelt u of u recht heeft op een uitkering? Dan onderzoeken we dat.