Een tegen eenzaamheid

Met de coalitie tegen eenzaamheid willen wij zorgen voor een samenleving waarin iedere inwoner terug kan vallen op een netwerk. En waarin kansen zijn om mee te doen. In het Actieplan Eén Tegen Eenzaamheid staat hoe we dat gaan doen.

Wat is eenzaamheid?

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je mist een hechte, emotionele band met anderen. Of hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Bij eenzaamheid horen negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid. En lichamelijke of geestelijke klachten.

Wat willen we bereiken?

De missie van de coalitie is onder andere ‘er zijn’ voor mensen die eenzaam zijn. Het samenbrengen van professionals, vrijwilligers, mantelzorgers en zorgvragers. En zorgen voor activiteiten voor inwoners die (dreigen te) vereenzamen en daar iets aan willen doen.

Wat zijn de doelen?

Eén van de doelen van de coalitie Een tegen Eenzaamheid is minder eenzaamheid. Daarom moeten de cijfers van het RIVM omlaag. Van 40% naar 35% voor de groep ‘eenzaamheid’, en van 10% naar 7% voor de groep ‘ernstige eenzaamheid’. Een ander doel is het doorbreken van het taboe rond eenzaamheid; het moet iets zijn waarover mensen makkelijk kunnen praten.

Welke partijen doen mee?

In de coalitie zitten verschillende organisaties. Zoals de bibliotheek, De Stuw, De Kern, De Zonnebloem, het RIBW, Carinova en Samen Doen. Het actieprogramma van de coalitie bestaat uit zes bouwstenen. Die bouwstenen hangen met elkaar samen. Een kerngroep ‘eenzaamheid’ houdt de voortgang van deze bouwstenen in de gaten.

Wat zijn de bouwstenen?

  • Weten - zorgen dat eenzaamheid op de agenda staat en dat mensen ervan weten.
  • Vinden - zorgen dat eenzame mensen gezien en gevonden worden.
  • Ondersteunen - zorgen dat er echte hulp is voor mensen die eenzaam zijn.
  • Kwaliteit bieden - zorgen dat deze hulp van voldoende kwaliteit is.
  • Samenwerken - zorgen voor samenwerking tussen mensen en organisaties die eenzaamheid aan willen pakken.
  • Informeren - zorgen dat iedereen informatie over eenzaamheid en het aanbod goed en makkelijk kan vinden.

Met deze bouwstenen en de plannen die daarbij horen pakken we eenzaamheid langzaam en blijvend aan. Zodat er steeds minder inwoners zijn die zich eenzaam voelen.

Bekijk het hele actieplan in PDF

Hieronder kunt u het actieplan downloaden. Begrijpt u iets niet? Of kunt u het niet (goed) lezen? Neem dan contact met ons op.