Klachten over de gemeente

Voor klachten over bestuursorganen van de gemeente Hardenberg en medewerkers kunt u terecht bij de gemeente Hardenberg. De gemeente heeft een eigen ombudsvoorziening, de ombudscommissie Hardenberg.

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop u door de gemeente bent of wordt behandeld, kunt u een klacht indienen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is de gemeente verplicht om klachten van burgers en instanties behoorlijk te behandelen.

U kunt uw klacht online indienen via het contactformulier op deze website. Het is ook mogelijk om uw klacht mondeling of schriftelijk in te dienen. Schriftelijke klachten kunt u sturen naar:

Gemeente Hardenberg
Postbus 500
7770 BA Hardenberg

Procedure

Uw schriftelijke klacht moet in ieder geval zijn voorzien van de volgende gegevens:

 • Uw naam en adres;
 • De datum waarop u de klacht indient;
 • Op wie de klacht betrekking heeft;
 • Een omschrijving van de gedraging waarover uw klacht gaat.

U ontvangt een bevestiging van uw klacht. Hierin staat ook welke medewerker uw klacht behandeld. Meestal is dat één van de leidinggevenden. Het is in ieder geval nooit de medewerker waarover u een klacht indient. Deze medewerker wordt wel volledig op de hoogte gebracht van uw klacht.

Als u over het college of de raad klaagt, wordt de klacht behandeld door of namens de gemeentesecretaris. Het college of de raad stuurt u uiteindelijk zelf een antwoord.

Mondelinge toelichting
In de meeste gevallen krijgt u de gelegenheid om uw klacht nog eens mondeling toe te lichten. U kunt zich daarbij laten bijstaan of vertegenwoordigen door een gemachtigde. Ook degene waarover u klaagt wordt gehoord. Het horen van beide partijen kan afzonderlijk van elkaar of gelijktijdig gebeuren. In beide gevallen wordt een verslag gemaakt.

Binnen zes weken na ontvangst van uw klacht krijgt u een brief van de gemeente, waarin gemotiveerd wordt aangegeven hoe uw klacht wordt afgedaan. Bij bijzondere omstandigheden kan de termijn van beantwoording met vier weken worden verlengd.

Gemeentelijke ombudscommissie

Als u na de interne klachtenbehandeling niet tevreden bent, kunt u uw klacht voorleggen aan de gemeentelijke ombudscommissie. De leden van deze commissie zijn onafhankelijk en op geen enkele wijze gebonden aan het gemeentebestuur. Omdat er een onafhankelijke gemeentelijke ombudscommissie is, is de gemeente Hardenberg niet aangesloten bij de Nationale ombudsman. De klachtencommissie bestaat uit:

 • A.J. Afink
 • mr. L.P.V.A. Roijakkers
 • mr. E.H.H. Schelhaas
 • S.B. ten Kate
 • mr. H. ten Hoven

Uw verzoekschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • De gegevens die u heeft opgegeven bij de interne behandeling.
 • Informatie over de wijze waarop u uw klacht in eerste instantie bij de gemeente heeft ingediend.
 • Informatie over de afhandeling van uw klacht door de gemeente.

De ombudscommissie onderzoekt de klacht en kan eventueel tot een hoorzitting beslissen. Bij een hoorzitting worden zowel u als de bestuurder of de betreffende medewerker gehoord.
Binnen tien weken na ontvangst van uw verzoekschrift, brengt de ombudscommissie rapport uit met bevindingen en conclusies.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.