Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert 1x per 2 weken op dinsdagavond. De vergaderingen zijn in de raadszaal van het gemeentehuis en beginnen meestal om 19.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom in het gemeentehuis. U kunt de vergaderingen ook online volgen of later bekijken 

De vergaderingen, agenda's en documenten vindt u in de planner. Klik hiervoor op de knop 'Agenda'. 

Een overzicht van de vergaderingen voor het hele jaar ziet u ook in het Vergaderschema.

Oriënterende ronde en raadsvergadering

De gemeenteraad bespreekt de voorstellen meestal eerst in een oriënterende ronde. Een oriënterende ronde is vaak een voorbereiding voor de raadsvergadering.
Raadsleden kunnen in een oriënterende ronde meer te weten komen over een onderwerp en mening een vormen. 

Tijdens de raadsvergaderingen neemt de raad besluiten. Raadsleden kunnen met elkaar en met het college in discussie over de voorstellen. Daarna stemmen ze over het voorstel.
Als meer dan de helft van de raad voor stemt, dan gaat het plan door en moet het college het plan verder uitvoeren. Dat doet het college samen met de ambtenaren.

Moties en amendementen

Is een fractie het in grote lijnen eens met een voorstel, maar wil ze nog wat veranderen? Dan kan zij een amendement indienen. Dit is een wijziging van een voorstel. Hierin staat welk deel van het voorstel ze weghalen of veranderen. Is een meerderheid van de raad het eens met het amendement? Dan wordt het voorstel gewijzigd. Daarna stemt de raad over het gewijzigde voorstel.

Met een motie doet de raad het college een verzoek. Of geeft de raad het college een opdracht. Dit kan gaan over een voorstel waar de raad een besluit over neemt. Maar ook over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

U bent van harte welkom

De oriënterende rondes en raadsvergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom om te kijken hoe het er in de raadszaal aan toe gaat!
De agenda's en stukken vindt u via de planner.
Ook publiceren we de agenda in de week voor de vergaderingen in weekblad De Toren. 

Online kijken kan ook
U kunt de raadsvergaderingen en oriënterende rondes ook live volgen via internet. U kunt de vergadering per agendapunt volgen en de bijbehorende documenten openen. 
U kunt de vergadering ook na afloop nog bekijken. De uitzendingen blijven online staan. Ook documenten kunt u blijvend inzien. 

Live-uitzending

Live meekijken tijdens een raadsvergadering, of een vergadering online terugzien? Dat kan via hardenberg.raadsinformatie.nl.

Raadsinformatie

De agendapunten, bijbehorende documenten, moties en amendementen van raadsvergaderingen zijn digitaal beschikbaar.