Coalitieakkoord - Portefeuilleverdeling

U leest in de tabel hieronder over de portefeuilleverdeling. Kunt u het niet goed lezen? U vindt onderaan de pagina een bestand met daarin deze tabel in kleur.

Tabel portefeuilleverdeling

Burgemeester Offinga Wethouder Breukelman (CDA) Wethouder Alwin Mussche Wethouder Te Rietstap (ChristenUnie) Wethouder Ten Kate (VVD)
Bestuurlijke, algemene en juridische zaken 1e loco burgemeester 2e loco burgemeester 3e loco burgemeester 4e loco burgemeester
Openbare orde en veiligheid Ruimtelijke ontwikkeling (incl. Omgevingswet, verstedelijking en centrum-ontwikkeling) Wmo, zorg en welzijn (incl. coƶrdinatie Samen Doen Hardenberg BV) Economie Vrijetijds-economie (incl. evenementen-beleid)
Toezicht en handhaving Volkshuisvesting, wonen en bouwzaken Werk en inkomen (Boven)lokale bereikbaarheid en mobiliteit Onderwijs en educatie
Externe vertegen-woordiging Landbouw Kunst, cultuur en monumenten-beleid Verkeer en vervoer (incl. GVVP en fietsplan) Energietransitie en energie-innovatie
Communicatie en voorlichting Beheer openbare ruimte Minimabeleid Jeugdbeleid en jeugdzorg Milieu en grondstoffen
Informatie-veiligheid Sport Inburgering (incl. AZC) Gezondheid en preventie Grondbeleid en grondbedrijf
Burgerzaken en publieksdienst Kernenbeleid (incl. Fonds Maatschappelijke Initiatieven) Inclusiebeleid Klimaat, natuur en water Gemeentelijke eigendommen
Personeel en organisatie FinanciĆ«n      

Bestand: coalitieakkoord Hardenberg 2022 - tabel portefeuilleverdeling

Titel Type Download
Coalitieakkoord Hardenberg 2022 - tabel portefeuilleverdeling PDF Download (Coalitieakkoord Hardenberg 2022 - tabel portefeuilleverdeling)