Levenloos geboren kind (registratie)

Een kind dat dat levenloos wordt geboren, kunt u laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze registratie is niet verplicht.

Registratie in de BRP kunt u bijvoorbeeld doen als u uw levenloos geboren kind in het overzicht van uw gezin wilt hebben in MijnOverheid.nl. Op uw verzoek kan de gemeente uw registratie op een later moment ook verwijderen.

In Nederland levenloos geboren kinderen kunnen worden opgenomen in de BRP. Als een kind in het buitenland levenloos is geboren, kan het kind alleen worden geregistreerd als de ouders tijdens de geboorte in Nederland stonden ingeschreven.

De duur van de zwangerschap maakt bij de registratie niet uit. Het is verder niet van belang wanneer het kind is geboren. U kunt een levenloos kind dus met terugwerkende kracht op laten nemen in de BRP.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u door middel van een vragenformulier zien wat u moet doen om uw levenloos geboren kind te registreren in de Basisregistratie Personen.

Aanvragen

U kunt de gegevens laten opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente waar u woont. U doet dit verzoek als ouder alleen voor u zelf. Als beide ouders de gegevens op willen laten nemen, moeten zij allebei apart een verzoek tot registratie doen.

Maak een afspraak

Voor de registratie kunt u een afspraak maken met de Publieksdienst. Dit kan telefonisch via 14 0523.

Voor de registratie heeft u documenten nodig waaruit blijkt dat uw kind levenloos is geboren. Zoals: 

  • Akte levenloos geboren kind
  • Akte van geboorte (levenloos) uit het overlijdens-register van de Nederlandse burgerlijke stand.

Registratie van uw levenloos geboren kind is niet mogelijk als:

  • u op het moment van de geboorte niet in Nederland stond ingeschreven.
  • u sinds 1 oktober 1994 niet meer in Nederland woont.