Inzagerecht basisregistratie personen BRP

Iedere gemeente heeft een Basisregistratie Personen (BRP). Dit is de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie. Bij ons staan hierin alle gegevens van iedereen die in de gemeente Hardenberg woont. 

Een aantal organisaties mogen de persoonsgegevens uit de BRP gebruiken. Alleen onder strenge voorwaarden en voor bepaalde (wettelijke) taken. Dit staat zo in de wet. Wie uw gegevens krijgen, leest u op de website van de Rijksoverheid.

Om geheimhouding vragen

Het doorgeven van uw gegevens aan deze organisaties kunt u niet voorkomen. Maar soms vragen ook andere organisaties om uw gegevens uit de BRP. In de BRP staan niet alleen uw naam en adres. Maar bijvoorbeeld ook gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen.

Wilt u dat niet? Vraag dan geheimhouding aan. Dit betekent dat wij uw gegevens uit de BRP niet mogen doorgeven aan zogenoemde verplichte derden of vrije derden. Dit is bijvoorbeeld een advocaat (die een dagvaarding op uw adres laat bezorgen). Of niet-commerciële organisaties, zoals een stichting samenlevingsopbouw. 

Via onderstaande knop vraagt u ons om uw gegevens uit de BRP niet meer door te geven. U doet dit met uw DigiD. U krijgt een bevestiging als dit is verwerkt. 

Kloppen uw gegevens nog?

Het is erg belangrijk dat uw gegevens in de BRP kloppen. Twijfelt u daaraan? Of wilt u meer informatie? Bel ons op 14 0523, of stuur een bericht via het online contactformulier.

Aan wie gaven we uw gegevens uit de BRP door?

Wilt u weten aan wie we vorig jaar uw gegevens uit de BRP doorgaven? Stuur ons dan een brief. Vergeet niet deze te ondertekenen. Maak ook afspraak om het op te halen. Neem daarbij uw legitimatie mee.

U kunt het overzicht aanvragen bij het gemeentehuis. U moet een geldig identiteitsbewijs laten zien. Dat kan zijn: een paspoort, een identiteitskaart, een Nederlands rijbewijs, een geldige verblijfsvergunning of een registratiekaart Meldingsplicht Asielzoeker. Voor het ophalen van de stukken moet u een nieuwe afspraak maken.

Wilt u het overzicht schriftelijk aanvragen? Stuur dan een verzoek naar burgerzaken@hardenberg.nl. U moet een kopie meesturen van een geldig identiteitsbewijs. Dat kan zijn: een paspoort, een identiteitskaart, een Nederlands rijbewijs, een geldige verblijfsvergunning of een registratiekaart Meldingsplicht Asielzoeker.

U krijgt een overzicht van instanties die uw gegevens hebben opgevraagd, met daarbij de datum. Het overzicht gaat maximaal twintig jaar terug in de tijd. Zo lang moet de overheid zogeheten 'verstrekkingen' bewaren volgens de Wet Basisregistratie Personen (BRP). De Wet BRP is ingegaan op 6 januari 2014. Tot die tijd was de wettelijke bewaartermijn één jaar. Het is daarom niet altijd mogelijk om alle verstrekkingen van de afgelopen twintig jaar terug te vinden.

Het duurt maximaal 4 weken voordat u het overzicht krijgt. De gemeente raadpleegt niet alleen eigen systemen, maar informeert ook welke landelijke overheden uw gegevens hebben ingezien. Dat kan een tijdje duren.

De gemeente houdt persoonsgegevens van u bij voor de uitvoering van overheidstaken. Uw gegevens worden opgeslagen in een landelijk systeem: de Basisregistratie Personen (BRP). Persoonsgegevens uit de BRP zijn niet openbaar.

Alleen organisaties met een publieke of maatschappelijke taak kunnen gegevens opvragen. Bijvoorbeeld voor pensioenen, uitkeringen, huurtoeslag of belasting.

Door de centrale registratie in de BRP hoeft u uw gegevens niet steeds opnieuw door te geven. En is de kans op fouten kleiner.

De meeste organisaties krijgen gegevens uit de BRP systematisch via een landelijke database. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is hiervoor verantwoordelijk. De minister beoordeelt of de verstrekking van de gegevens in overeenstemming is met de wet. En bepaalt welke organisaties welke informatie mogen raadplegen.

Daarnaast kunnen sommige instanties uw gegevens rechtstreeks van de gemeente krijgen. In de Wet BRP is vastgelegd welke instanties dat zijn. Bijvoorbeeld instellingen voor maatschappelijke zorg en instellingen voor levensverzekeringen.

Het College Bescherming Persoonsgegevens controleert of de Wet BRP wordt nageleefd.