Wegen

Voor het onderhoud in de gemeente werken we met drie categorieën: calamiteitenonderhoud, klein onderhoud en groot onderhoud. En we inspecteren de wegen regelmatig..

Binnen de gemeente kennen we vier verschillende soorten verharding, elk met hun eigen onderhoud:

 • Bestrating
 • Asfalt
 • Beton
 • Halfverharding en onverharde wegen/zandwegen

Calamiteitenonderhoud

Calamiteitenonderhoud is het onderhoud dat we direct uitvoeren omdat er onveilige situaties kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld:

 • gevaarlijke verzakkingen.
 • schade aan de verharding.
 • ontbreken van verharding

Dit komt vooral voor bij asfalt en bestrating.

Heeft u een spoedmelding? Bel ons op 14 0523 (ook buiten openingstijden). 

Klein onderhoud

Door klein onderhoud te doen, kunnen we groot onderhoud langer uitstellen. Klein onderhoud plannen we in naar aanleiding van inspecties en meldingen.

Onder klein onderhoud valt onder andere:

 • herstraten van stukjes trottoir of rijbaan.
 • repareren van asfaltgaten.
 • vullen van scheuren.

We doen verschillende keren per jaar klein onderhoud. Hierbij worden locaties gebundeld. Gaan we in uw straat aan het werk? Dan krijgt u een bericht als we overlast verwachten.

Wilt u een locatie doorgeven waar volgens u klein onderhoud nodig is? Geef dit dan door via Meldpunt Openbare Ruimte.

Groot onderhoud

We gaan pas over op groot onderhoud als we met klein onderhoud de weg niet in goede staat kunnen houden. 

Groot onderhoud wordt meerjarig gepland in overleg met wijkverenigingen en plaatselijk belang. Als het kan voeren we binnen één project tegelijk werkzaamheden uit op het gebied van: 

 • wegen
 • riolering
 • groen
 • openbare verlichting
 • spelen

Inspectie van wegen

Elk jaar doen we een inspectie om te kijken waar we klein onderhoud moeten uitvoeren. Als het nodig is werken we samen met een inspectiebureau. 

Elke twee jaar bekijken we de staat van de verharding. Dit nemen we mee in het programma voor groot onderhoud. Hierbij boren en meten we ook, zodat we ook een beeld krijgen bij de kwaliteit onder het wegdek.