Speelplekken en sportvelden

We hebben ongeveer 200 speelplekken in onze gemeente. En samen met de verenigingen onderhouden we in totaal 27 sportvelden, 12 trainingsvelden en 20 kunstgrasvelden.

We laten alle openbare speelplekken en -toestellen elk jaar controleren op veiligheid. 

Gaat er tussen de controles iets kapot? 

Meld dit dan via ons Meldpunt Openbare Ruimte. Geef daarbij aan waar het speeltoestel staat, wat het voor een toestel is en wat de schade is. 

Een onderhoudsploeg beoordeelt dan het speeltoestel. En bekijkt of het toestel kan worden gemaakt of dat het hele toestel moet worden vervangen.

Dit doen we verder nog

  • standaard onderhoud zoals legen van prullenbakken
  • vervangen van zand in de zandpakken (1x per jaar)
  • trapveldjes maaien (wekelijks)

Maaien

In het voor- en naseizoen maaien we 1 keer per week. En in het groeiseizoen 2 keer per week. In de herfst halen we blad weg om te voorkomen dat het blad gaat rotten en er kale plekken ontstaan. We gebruiken biologische mest voor een gezonde bodem.

Groot onderhoud

In het voorjaar is het voetbalseizoen afgelopen. Daarom voeren we dan het groot onderhoud uit. We verdelen aarde over het gras en de kale plekken. Daarna zaaien we graszaad in en geven we het 8 weken rust. Na de zomer kan het veld dan weer prima tegen een stootje.

Natuurlijke bestrijders

Om de sportvelden in conditie te houden, gebruiken we helemaal geen gif. Alleen natuurlijke bestrijders. De laatste jaren hebben we bijvoorbeeld steeds meer last van engerlingen. Die geven veel schade aan het gras, met dode plekken tot gevolg. We bestrijden de engerlingen op een natuurlijke manier met nematoden, ook wel aaltjes genoemd. Die stoppen we onder de grond. De aaltjes doden de engerlingen en eten ze op.

Door het jaar heen houden we het onkruid en de bodem in de gaten. Zo kunnen we snel actie ondernemen als er iets niet goed gaat.