Bomen, gras, hagen en struiken

Op deze pagina leest u alles over het groen onderhoud in de openbare ruimte van onze gemeente.

Bomen

  • Bomen in de bebouwde kom snoeien we 1 keer in de 6 jaar
  • Bomen buiten de bebouwde snoeien we 1 keer in de 9 jaar

Verder halen we dood hout en slechte takken weg.

Vaste planning

  • Jonge (nog niet volwassen) bomen snoeien we 1 keer in de 3 jaar gesnoeid in het voorjaar.
  • Knotbomen knotten we elke twee jaar in de winter. 
  • Lei- en dakbomen (vooral leilindes en dakplatanen) snoeien we elke winter. 
  • Gekandelaberde bomen (bomen waarvan takken zijn ingekort) snoeien we meestal één keer per twee of zes jaar in de herfst of winter terug tot de gesteltakken.

We vragen elk jaar als gemeente een kapvergunning aan voor alle bomen die we willen kappen (onderhoud van de openbare ruimte). Deze aanvraag wordt net als andere kapvergunningsaanvragen beoordeeld aan de hand van het kapbeleid. 

Inwoners kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen de kapvergunning. Bekijk de pagina met verleende kapvergunningen.

Voor de meeste bomen die we kappen geldt herplantplicht. De boomstronken van de gekapte bomen frezen we in april weg.

Als extra service plaatsen we in november en december bladhekken op vaste plekken in de gemeente. Hierin kunt u blad doen dat van gemeentebomen is gevallen. 

Lees meer over de bladhekken.


Hagen en struiken

Afhankelijk van het type en de omstandigheden snoeien we struiken om de twee of zes jaar. Bosplantsoen snoeien we één keer in de zes jaar grof. Na drie jaar wordt er licht gesnoeid om dominantie van bepaalde soorten te voorkomen.

Het onderhoud van het groen stemmen we zo slim mogelijk op elkaar af. We snoeien maar een deel van elk vak. Hiermee voorkomen we kale plekken. Ook ziet het beeld er door de jaren meer eenvormig uit.

Bodembedekkende beplanting snoeien we één keer per twee jaar in de winter. Dat doen we machinaal op ongeveer 30 centimeter hoogte.

Bodembedekkers zijn vaste planten die de bodem (bijna) volledig bedekken. De meeste planten zijn lager dan 75 centimeter, met soms een uitschieter naar boven.

Heester snoeien we alleen als ze zorgen voor overlast.

Hagen knippen we twee keer per jaar. Een haag is een gesloten rij of blok van struikachtige beplanting die in een bepaalde vorm wordt geknipt of gesnoeid.

Houtwallen en struwelen onderhouden we op een meer natuurlijke manier. Deze beplanting, in het buitengebied, bestaat vooral uit bomen en struiken. 

Het bosplantsoen met inheemse struiken onderhouden we zo natuurvriendelijk mogelijk. Dat geldt ook voor de vijverranden. In het openbaar groen gebruiken we zo goed als geen chemische middelen. 

Heeft u opmerkingen over het groen? Bijvoorbeeld overhangend groen dat voor verkeersonveilige situaties zorgt? Meld dit dan via Meldpunt Openbare Ruimte.


Gras

Gazons en trapvelden zijn grasvelden met kort gras. Deze velden maaien we in het maaiseizoen meestal elke week.

Voor grasvelden met bloembollen gebruiken we een andere werkwijze. Als de bollen zijn uitgegroeid, laten we het loof tot juni/juli staan zodat de bol voedselreserves kan aanmaken. Daarna maaien we deze velden zoals we ook normale gezons maaien.

Een deel van het gras binnen de bebouwde kom is bloemgras. Dat is gras dat hoger mag groeien. Hierdoor krijgen bloemen en kruiden meer kans om te groeien. Dat is goed voor insecten, vlinders en bijen. Het gras ziet er wat natuurlijker uit en minder strak. 

In het najaar maaien we al het gras. Op plekken waar het gras hoger mag staan, maaien we om het jaar. Op plekken waar we het gras kort willen houden, wordt in juni en juli extra gemaaid. Binnen de bebouwde kom verwijderen we het maaisel na het maaien.

In het najaar maaien we al het gras in het buitengebied. In juni of juli maaien we de eerste grasstrook langs buitenwegen en kruisingen (als het gras te hoog wordt). Zo houdt het verkeer een goed uitzicht.

In het buitengebied laten we langs een aantal wegen het maaisel liggen. Heeft u interesse bij het maaisel? Neem dan contact met ons op. Bel naar 14 0523.

Bermen maaien we als het nodig is. Afhankelijk van de ligging is de meestal 1-4 keer per jaar.

 

Droge sloten maaien we tegelijk met de bermen. Het is belangrijk om de sloten goed te onderhouden, zodat het water goed doorstroomt. Sommige sloten worden elk jaar onderhouden en andere sloten alleen als het nodig is. We maaien in het najaar.

 


Onkruid

Aannemer Wolterink B.V. uit Beltrum doet de onkruidbestrijding bij stoepen en wegen. 

Bestrating waar groen tussen staat, wordt behandeld tot het voldoet aan de gestelde kwaliteit. Onkruid is niet erg als het binnen bepaalde normen blijft.

Kwaliteit

Voor het verwijderen van onkruid hanteren we een basiswerkwijze. Uitzondering hierop zijn alle begraafplaatsen en de stads- en dorpscentra van Dedemsvaart, Gramsbergen, Hardenberg en Slagharen. Voor deze locaties geldt een hoger vastgesteld kwaliteitsbeeld.

 

Onkruid tussen beplanting halen we weg door te schoffelen. Elke wijk hebben we opgedeeld in vier delen. Elke week in het groeiseizoen schoffelen we in een van de delen. Dit betekent dat we ongeveer eens in de vier weken bij u in de buurt schoffelen.

Bij grovere beplanting en hoge struiken mag onkruid blijven groeien. Daarom schoffelen we daar niet. De randen langs de weg of de stoep en naastgelegen gazons schoffelen of maaien we wel bij grovere beplanting en hoge struiken.

Het is verboden om onkruid (preventief) chemisch te bestrijden. We kunnen onkruid kan dus pas bestrijden als we het kunnen zien. Na de bestrijding (bijvoorbeeld door verbranden of koken) worden restanten geleidelijk door de natuur afgebroken. 

We bestrijden onkruid dus niet-chemisch. Met een combinatie van heet water, hete lucht en soms afmaaien. Afmaaien doen we vooral op moeilijk bereikbare plekken, zoals onder bankjes, rondom lantaarnpalen in de stoepen en rondom afvalbakken. Het maaisel mag blijven liggen als het binnen de gestelde norm blijft.

Heeft u een vraag over de onkruidbestrijding? Bekijk de veelgestelde vragen of bel naar 14 0523.

Op deze pagina