Begraafplaatsen

Van begraafplaatsen wordt een hoog onderhoudsniveau verwacht. We noemen dit 'parkkwaliteit'.

We zetten ons daarom in voor schone en mooie begraafplaatsen, met gemaaide gazons en uitgemaaide paden. Ook wordt ervoor gezorgd dat afvalcontainers en prullenbakken tijdig zijn geleegd.

Voor informatie over begraven en as-bestemmen kunt u terecht bij de gemeente.

Hoe wordt het onderhoud betaald?

De gemeente onderhoudt het groen, de paden en alles wat bij de inrichting van de begraafplaats hoort en eigendom van de gemeente is. Dit wordt eerst betaald met de inkomsten uit grafrechten. Als dat niet genoeg is, dan wordt het aangevuld met geld uit 'reservepotjes'.

De grafstenen, beplanting en voorwerpen die op de graven staan zijn geen eigendom van de gemeente. Die onderhouden we dus niet.