Meldpunt ondermijning en mensenhandel

Vermoed u criminele activiteiten? Zoals ondermijning of mensenhandel? Dan kunt u daar melding van maken bij Meldpunt Ondermijning en Mensenhandel.

Wat is het?

Ondermijning

Hierbij gebruiken criminelen ‘bovenwereld’ (onze gewone maatschappij) voor hun criminele activiteiten. Ze beginnen een bedrijf of huren een pand. Of ze maken misbruik van legale bedrijven en organisaties. Ondertussen houden ze zich bezig met drugsproductie of -handel, witwassen of (zorg)fraude.

Mensenhandel

Bij mensenhandel worden mensen gedwongen om iets te doen wat ze eigenlijk niet willen. Seksuele en criminele uitbuiting zijn vormen van mensenhandel. En ook arbeidsuitbuiting. 

In beide gevallen maken criminelen misbruik van andere mensen. Waarbij vaak sprake is van chantage of bedreiging. 

Vermoed u ondermijning of mensenhandel? Doe een melding.

We werken samen met politie, justitie en andere veiligheidspartners aan de aanpak van ondermijning en mensenhandel. U kunt ons helpen door goed op te letten. En vermoedens van ondermijning of mensenhandel te melden. Zo houden we samen de gemeente veilig.

Zo kunt u een melding doen: U doet op verschillende manieren een melding:

Dit doen wij met uw melding

  • Uw melding komt terecht bij het team Veiligheid van de gemeente Hardenberg. Zij controleren en beoordelen de melding. En bekijken of er al andere informatie bekend is over de persoon, het adres of het bedrijf waar de melding over gaat.
  • Is er bijvoorbeeld overlast gemeld op een adres? Of is een bedrijf al vaker opgevallen bij een controle? Dan kunnen wij uw melding delen met onze samenwerkingspartners zoals de politie, justitie en andere veiligheidspartners.
  • Waar nodig en mogelijk gaan wij of een van onze partners over tot actie. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een integrale controle, het opleggen van een last onder dwangsom, of het starten van een fiscaal of een strafrechtelijk onderzoek.

Vanwege de privacy van betrokkenen krijgt u geen informatie over de manier waarop wij uw melding afhandelen. Of de acties die we ondernemen.

Melding via Meld Misdaad Anoniem

Doet u een melding bij Meld Misdaad Anoniem? Dan krijgen wij deze melding ook (anoniem) en is het proces hetzelfde.

Uw gegevens en privacy

Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u ons geeft. Dat geldt ook voor uw persoonsgegevens. Wij kunnen contact met u opnemen over de melding, als u dit in het meldformulier of telefonisch aangeeft.

Meer informatie over privacy en de verwerking van uw gegevens vindt u in onze privacyverklaring.