Collegebesluiten 2022

Collegebesluiten

Wekelijks, na afloop van de collegevergadering stelt het college een lijst samen van alle besluiten die openbaar zijn. De besluitenlijst wordt in de vergadering van het college van de week daarop officieel vastgesteld.

Besluiten van het college zijn openbaar, dus voor iedereen in te zien. Als u een verzoek indient kan het collegebesluit daarover gepubliceerd worden in de media.

Als u een verzoek hebt ingediend willen we u informeren over het besluit voordat deze wordt gepubliceerd. Meestal zullen we u over het besluit bellen.

De besluitenlijst wordt wekelijks na afloop van de vergadering gepubliceerd op deze pagina.