Welstand

We vinden het belangrijk dat ontwerpen en bouwplannen voor gebouwen in de stad, het dorp en het buitengebied van goede kwaliteit zijn. En passen in het huidige beeld.

We gebruiken deze nota's voor het toetsen van concrete bouwplannen. De Stadsbouwmeester van het Oversticht adviseert de gemeente hierover.

In de gemeente Hardenberg zijn twee welstandsnota's. Bepaalde delen van de kernen zijn welstandsvrij.

Stads- en dorpskernen

Voor de stads- en dorpskernen geldt de welstandsnota 'Visie op beeldkwaliteit'. Deze nota is vastgesteld op 29 november 2011. U kunt de nota in twee delen downloaden.

Welstandsnota (PDF, 22 MB) (pdf, 22,27 MB)
Kaartmateriaal (PDF, 32 MB) (pdf, 31,99 MB)

Deze nota geldt niet voor bepaalde gebieden die nog in ontwikkeling zijn. Zoals nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. Hiervoor gelden beeldkwaliteitsplannen

Buitengebied

Voor het buitengebied geldt de 'Welstandsnota Buitengebied'. Deze nota is vastgesteld op 3 december 2013. U kunt de nota in twee delen downloaden.

Welstandsnota deel 1 (PDF, 24 MB) (pdf, 24,11 MB)
Welstandsnota deel 2 (PDF, 10 MB) (pdf, 10,15 MB)

Voor meer informatie over Welstand kunt u ons bellen op 14 0523.