Recreatiewoning

Wonen in een vakantiewoning

In de gemeente Hardenberg mag u vakantie houden in een vakantiewoning. Maar u mag deze woning niet gebruiken als uw hoofdverblijf. U mag er dus niet wonen. Wij controleren hier op.

Naast de vakantiewoning moet u een vaste woon- en verblijfplaats hebben. Het verbod op wonen in een vakantiewoning is vastgelegd in het bestemmingsplan. De vakantiewoningen hebben namelijk de bestemming 'recreatie'. U vindt deze bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl

Wonen in een vakantiewoning is niet toegestaan omdat:

  • het recreatieterrein en de omgeving veranderen als mensen hier gaan wonen;
  • voor anderen minder woningen overblijven voor bijvoorbeeld een vakantie;
  • vakantiewoningen niet zijn gebouwd om langere tijd in te wonen.

Het maakt hierbij niet uit of u kort of lang in de vakantiewoning woont.

Inschrijving

Bij de gemeente schrijft u zich in op het adres waar u gaat wonen. U wordt ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Hebt u zich laten inschrijven op het adres van een vakantiewoning of bent u van plan dit te doen? Dan betekent dit niet dat wij dit goedkeuren. Wonen in een vakantiewoning mag namelijk niet volgens het bestemmingsplan.

De gemeente werkt ook niet mee aan een verzoek om het wonen in een vakantiewoning mogelijk te maken door het bestemmingsplan te veranderen Ook geven wij geen gedoogverklaringen.

Controle en handhaving

Wij controleren op het wonen in een vakantiewoning. Als u een vakantiewoning gebruikt als hoofdverblijf, sturen we u als bewoner en ook de eigenaar van de woning eerst een waarschuwingsbrief. Hierna voeren onze toezichthouders controles uit. 

Als uit deze controle blijkt dat u nog steeds woont in uw vakantiewoning, sturen we een tweede waarschuwingsbrief. 

Als u daarna nog steeds woont in uw vakantiewoning, krijgt u een brief met een voornemen voor een last onder dwangsom. Als u de bewoning niet stopt, leggen wij een dwangsom op. Deze dwangsom leggen wij ook op aan de eigenaar. De hoogte van de dwangsom is € 2.500 per (gedeelte van de) maand dat u in uw vakantiewoning blijft wonen. Met een maximum van € 10.000. Ook als de dwangsom is betaald, moet u de bewoning van de vakantiewoning stoppen.

Nadat de bewoning van de vakantiewoning is gestopt, mag u hier niet opnieuw gaan wonen.