Overleggen met de gemeente

U mag vooraf informeren naar de haalbaarheid van uw plan en wat ervoor nodig is. U kunt van ons informatie krijgen over welke vergunningen er nodig zijn of welke wijziging er in het omgevingsplan moet komen.

Conceptverzoek bouwen

Twijfelt u of uw bouwplan mag? Dan kunt eerst een conceptverzoek indienen. Wij beoordelen uw plan dan ruimtelijk. En we leggen het onder andere voor aan de welstandscommissie. Een conceptverzoek kost geld. De kosten staan in de legesverordening (onder ‘Tarieventabel’, artikel 2.4, onderdeel 2.a. beoordeling door de gemeente Hardenberg).

U doet een conceptverzoek via het Omgevingsloket. Bij stap 7 'Verzoek indienen' kunt u kiezen voor een conceptverzoek. Zo wordt gecontroleerd of u de juiste informatie heeft ingevuld voordat u het verzoek definitief indient. En voorkomt u onnodige vertraging in de behandeling van het definitieve verzoek. Bij een conceptverzoek kijken we of uw plan haalbaar is. Dit duurt meestal 6 tot 8 weken.

Planologisch principebesluit

Bij grote veranderingen van het omgevingsplan kunt u ook een conceptverzoek indienen in het Omgevingsloket. Zo weet u vooraf of burgemeester en wethouders willen meewerken aan uw plan. Het college van burgemeester en wethouders neemt over zo’n conceptverzoek een planologisch principebesluit. Ook kunnen we u adviseren over de juiste volgorde van het indienen van verschillende aanvragen. En duidelijk aangeven of participatie verplicht is voor uw aanvraag. Ons advies neemt u mee in uw plan. Als u weet dat de gemeente wil meewerken, dan start u daarna het participatieproces.

Stemt de gemeente via een planologisch principebesluit in met uw plan. En heeft u overlegd met de buurt (participatie)? Dan kunt u ons vragen om het omgevingsplan te wijzigen of een vergunning aanvragen voor een buitenplanse omgevingsactiviteit (Bopa).

Een procedure om het omgevingsplan te wijzigen duurt ongeveer een jaar. Hoe lang de procedure voor een Bopa duurt, hangt af van het soort procedure. In de voorbereiding zijn onderzoeken nodig en maakt u het plan.