Grondprijsbrief

Grondprijzen in gemeente Hardenberg 2024

De gemeente verkoopt grond voor bijvoorbeeld de bouw van woningen. In de grondprijsbrief staan de nieuwe gemeentelijke gronduitgifteprijzen.

Deze prijzen sluiten aan bij de Nota Grondbeleid 2020-2024 van de gemeente Hardenberg. We verkopen de grond tegen marktconforme prijzen.

Grondprijsbrief opvragen

De grondprijzen worden vastgesteld met de Grondprijsbrief. Met deze brief informeert het college van Burgemeester en Wethouders de Gemeenteraad. De Grondprijsbrief is de basis voor de prijsonderhandelingen met verschillende partijen.

Wilt u de volledige grondprijsbrief inzien? Dan kunt u die per mail opvragen bij het woonteam.