Asbest

Asbest is een gevaarlijke afvalstof. Het brengt gezondheidsrisico's met zich mee. Behandel asbesthoudend materiaal altijd voorzichtig. Voor het verwijderen en afvoeren van asbest gelden strenge voorwaarden. U moet altijd vooraf een sloopmelding doen bij ons.

Asbest werd vroeger verwerkt in veel bouwmaterialen, zoals in golfplaten van cement. Het kan daarom voorkomen in daken van gebouwen en woningen. Om gezondheidsrisico’s te beperken, is het verwerken,  bewerken en op voorraad houden van asbest verboden.

Asbestinventarisatie

Huurt of bezit u als particulier een bouwwerk waarvan de bouw voor 1 januari 1994 is gestart? Bent u van plan te gaan verbouwen, renoveren of slopen? Dan is het verstandig te controleren of er sprake is van asbest in het bouwwerk. Is er asbest bij betrokken, dan zijn er strenge regels voor het verwijderen van asbest.

U kunt asbest zelf verwijderen, of laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. In dat geval moet u eerst een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Uit de inventarisatie blijkt waar zich eventueel asbesthoudende toepassingen bevinden. De Omgevingsdienst IJsselland kan u vertellen of u het asbest moet laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf of dat u het zelf kunt verwijderen.

Asbest zelf verwijderen

U mag per kadastraal perceel maximaal 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal per perceel zelf verwijderen. Dit mag alleen als het gaat om hechtgebonden en geschroefde asbest (asbestplaten mogen dus niet zijn gespijkerd). U moet dit wel eerst melden bij de gemeente. Pas als u toestemming heeft van de gemeente, mag u beginnen met slopen.

Als de asbestvezels vastzitten, is de kans klein dat asbestvezels in de lucht komen. Er is pas een risico als er asbestvezels vrij komen. Dit kan voorkomen als het asbest niet op de correcte manier wordt verwijderd. Daarom is het ook verboden om asbest te verwerken en te bewerken, zoals boren, zagen of breken.

U moet altijd vooraf een sloopmelding bij ons doen als u asbest gaat verwijderen. Een sloopmelding doet u via www.omgevingswet.overheid.nl.

Wanneer moet u de sloopmelding doen?

  • Voldoet u aan de voorwaarden om het asbest zelf te verwijderen? Dan moet u minimaal 5 werkdagen voordat u begint met verwijderen een sloopmelding doen. 
  • Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Of komt er meer dan 10 m3 afval vrij? Dan moet u minimaal 4 voor de start van de sloopwerkzaamheden een melding doen. Als de melding akkoord is, krijgt u van ons een 'acceptatie sloopmelding' met voorschriften. 

Het kost niets om een sloopmelding te doen.

Zorg dat u het asbest vóór verwijdering vochtig maakt. En laat de platen zo heel mogelijk (zonder breuk). We adviseren om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken (wegwerpoverall,p3-stofmasker en handschoenen). De wegwerpoveral en het stofmasker kunt u, als u uw sloopmelding laat zien, eenmalig ophalen bij Afvalbrengstation Bovenveld.

Wanneer moet u een gecertificeerde asbestverwijderaar inschakelen?

Wilt u meer dan 35 vierkante meter asbest verwijderen? Of gaat het om vastgelijmde vloerbedekking? Dan mag u dit niet zelf verwijderen. U moet dan een gecertificeerde asbestverwijderaar inschakelen. U moet dan ook een sloopmelding doen.

Gratis storten

Heeft u een sloopmelding? Dan kunt u maximaal 35 vierkante meter hechtgebonden en geschroefd asbesthoudend materiaal gratis naar het Afvalbrengstation brengen. Dit geldt voor maximaal 600 kilo en mag één keer. U kunt het alleen op woensdagen brengen naar de Ommerweg 69 in Rheezerveen. 

Wilt u meer dan 600 kilo asbest wegbrengen? Dan kost het geld. U kunt het tarief opvragen bij ROVA. Deze kosten kunt u afrekenen bij de weegbrug op de locatie Bovenveld. ROVA maakt hiervan melding bij de gemeente.

U mag de volgende soorten asbesthoudende materialen afkomstig van of uit een woning of gebouw gratis brengen:

  • Geschroefde (niet-gespijkerde) asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn. Maar geen dakleien.
  • Asbesthoudende (losliggende) vloertegels.
  • Niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.

U kunt het asbest alleen gratis afvoeren naar afvalbrengstation Bovenveld als u het formulier 'acceptatie sloopmelding' heeft. Dit formulier moet u laten zien bij het afvalbrengstation. 

Voert u het asbest af bij een andere afvalverwerker? Ook dan moet u een sloopmelding doen.

Verpakken van asbest op het ROVA-terrein is niet toegestaan. Als u het formulier 'acceptatie sloopmelding' laat zien, kunt u gratis asbestfolie halen bij ROVA. Heeft u geen formulier? Dan kunt u deze folie ook kopen. Asbest moet u zelf in de container leggen.

  • Verpak asbest dubbel en luchtdicht in landbouw- of asbestfolie (PE folie 0,2 millimeter dik).
  • Kenmerk asbest in ondoorzichtig folie met een sticker 'asbest bevattend'.
  • Scherm scherpe kanten af zodat de verpakking niet beschadigt.

Bied u het asbest op een pallet aan op een manier dat het met palletvorken kan worden gelost? Dan wordt het lossen gedaan door door ROVA. Kunt u het niet aanleveren op een pallet? Verpak het asbest dan in handzame pakketten. U moet het dan zelf in de speciale asbestcontainer doen.

Toezicht door Omgevingsdienst IJsselland

Omgevingsdienst IJsselland houdt toezicht op de manier waarop er om wordt gegaan met asbest. Vanaf de aanvraag tot eindbestemming van het sloopafval. Overtredingen zijn strafbaar en kunnen schadelijk zijn voor uw gezondheid of die van anderen. Het is ook strafbaar als u geen sloopmelding doet als u een pand van voor 1994 (gedeeltelijk) sloopt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst IJsselland. Dit kan telefonisch op 088 525 10 50. U kunt ook kijken op de website www.odijsselland.nl.

Meer weten?

Ga dan naar de website iplo.nl.