Leidraad invordering

De Leidraad invordering is bedoeld als handvat om de invorderingswerkzaamheden van belastingen op een juiste en adequate manier uit te voeren, zoals opgenomen in de Invorderingswet 1990.

Het document kunt u bekijken via onderstaande link.