Vergoeding voor extra afval door medische hulpmiddelen

Gebruikt iemand uit uw gezin medische hulpmiddelen? Zoals stoma- of incontinentiemateriaal? En heeft u hierdoor meer afval? Dan kunt u een vergoeding krijgen. 

Heeft u de vergoeding al een keer gekregen? Dan hoeft u het niet nog een keer aan te vragen.

We vergoeden maximaal de helft van het aantal keren dat ROVA uw afval ophaalt. En jaarlijks niet meer dan:

  • 42 keer bij een ondergrondse verzamelcontainer;
  • 10 keer van een restafvalcontainer van 140 liter;
  • 6 keer van een restafvalcontainer van 240 liter.

Stuur bij uw aanvraag ook een bewijs mee dat u duidelijk meer afval heeft door medische hulpmiddelen. Dit kan een foto of kopie van een medicatieoverzicht van uw apotheek zijn. Of een bestel- of leveringsformulier van incontinentie- of stomamateriaal.