Subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie 2023

Biedt uw kinderopvang een ontwikkelingsgericht aanbod aan peuters van 2 tot 4 jaar uit de gemeente Hardenberg? Dan kan de opvang misschien subsidie krijgen.

Er is een subsidie beschikbaar voor:

  • Peuterplaatsen peuteropvang (voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag)
  • Peuteropvang met voorschoolse educatie (VE) (voor peuters met een VE-indicatie (advies) van de jeugdarts GGD)

Vraag tot en met 30 september 2023 de subsidie voor het subsidiejaar 2024 aan

Op 1 oktober zijn de subsidies verdeeld vanuit de beschikbare subsidieplafonds. Is er na die verdeling nog ruimte beschikbaar in de subsidieplafonds? Dan kijken we naar aanvragen die vanaf 1 oktober zijn ingediend.

Lees alles over de subsidieregeling op de website www.lokaleregelgeving.overheid.nl.

Let op: er zijn andere eisen voor locaties buiten de gemeente Hardenberg.

Berekeningsformulier

Voordat u de aanvraag start, moet u nog een berekeningsformulier invullen. Tijdens de aanvraag kunt u het ingevulde berekeningsformulier uploaden.

Let op: gebruik voor een aanvraag voor 2023 het berekeningsformulier 2023. Gebruik voor een aanvraag voor 2024 het berekeningsformulier 2024.


Berekeningsformulieren


Aanvraag starten met eHerkenning

Met eHerkenning start u makkelijk de online aanvraag. Een paar gegevens zijn dan al voor u ingevuld.

Liever de aanvraag starten zonder eHerkenning? Gebruik dan onderstaande link.