Kwijtschelding

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Vraag dan kwijtschelding aan. Dan betaalt u geen of minder belasting. Er zijn misschien wel meer mogelijkheden dan u denkt.

Kwijtschelding aanvragen kan voor de onderstaande belastingen en heffingen. De link naar het aanvraagformulier staat verderop op deze pagina.

  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing huizen
  • Ozb
  • Hondenbelasting (voor de 1e hond)

Kreeg u vorig jaar al kwijtschelding nadat u dit had aangevraagd? Dan krijgt u dit jaar automatisch bericht.

Let op: Kwijtschelding voor belastingen van het waterschap vraagt u aan bij het GBLT.

Wilt u kwijtschelding aanvragen? Lees de uitgebreide toelichting.

Aanvragen met DigiD of eHerkenning

U kunt ook kwijtschelding aanvragen met DigiD of eHerkenning. Een paar van uw gegevens staan dan al ingevuld.

Hulp bij invullen

Hulp nodig bij het invullen? Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag. We controleren meteen of alles compleet is.

Berekening kwijtschelding

Belangrijk bij kwijtschelding is wat u kunt betalen. We berekenen dit door uw inkomen te verminderen met bepaalde lasten. Denk aan de eigen bijdrage voor de ziektekostenverzekering en de woonlasten.

We vergelijken wat u kunt betalen met de normbedragen. Deze normbedragen hangen af van hoe uw gezin eruit ziet en hoe oud u bent. Is wat u kunt betalen lager dan het normbedrag? Dan krijgt u (voor een deel) kwijtschelding.

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem contact met ons op. Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen.

Uw aanslag betalen

U betaalt uw belastingaanslag met een automatische incasso. Of u maakt het geld zelf over. Ook kunt u een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.