Contractering maatwerkvoorzieningen Wmo

De gemeente werkt met een raamovereenkomst voor het leveren van maatwerkvoorzieningen voor de Wmo. Hierbij staat de keuzevrijheid van de inwoner voorop.

De manier van werken is als volgt:

  • De medewerker van Samen Doen maakt met de inwoner een gespreksverslag.
  • In dit verslag wordt vastgelegd waar de inwoner nu staat en welke resultaten met de ondersteuning duurzaam moeten worden behaald.
  • Aan de te behalen resultaten wordt een budget gekoppeld.
  • Ook wordt afgesproken wanneer het resultaat behaald moet zijn, en/of wanneer een tussenevaluatie wordt gehouden.
  • De inwoner kan vervolgens kiezen bij welke organisatie hij of zij de ondersteuning wil inkopen.
  • Het resultaten gerelateerde budget gaat mee naar de zorgaanbieder.
  • De zorgaanbieder biedt alle zorg en ondersteuning die nodig is om tot een goed en duurzaam eindresultaat te komen.

Voor u als zorgaanbieder betekent dit dat u op alle resultaatgebieden ondersteuning moet kunnen leveren. Dit kan ook door het inzetten van onderaannemers.

Deelnemen

Als u wilt deelnemen aan de raamovereenkomst, dient u aan een aantal kwaliteitseisen te voldoen. Deze eisen staan omschreven in Bijlage I Programma van Eisen. Ons credo is hierbij 'high trust - high penalty'. U kunt dit document downloaden verderop op deze pagina.

Inschrijving contractering

Elke geïnteresseerde zorgaanbieder kan een aanvraag voor de raamovereenkomst indienen. Wanneer door de zorgaanbieder wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in de procedure wordt een raamovereenkomst aangegaan. De gemeenten hanteren geen inschrijvingsdeadline. 

U kunt zich aanmelden voor de Raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 voor de gemeente Hardenberg en de gemeente Ommen of voor ieder apart, via de inschrijfmodule van Mercell.

Aanmelden voor de Raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015

Plaatsing TenderNed

De aankondiging voor het aangaan van de Raamovereenkomst staat ook op de website TenderNed

Jeugd

Voor het aanbieden van maatwerkvoorzieningen voor jeugd werkt de gemeente samen met de andere gemeenten in de regio IJsselland. Voor zorg in natura in zijn de contracten afgesloten in de regio. Het is nu niet mogelijk om hierbij aan te sluiten.

In 2020 wordt hiervoor een nieuwe aanbesteding/contractering gedaan.

Vragen

Hebt u vragen over het inschrijvingsproces? Mail naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Hebt u vragen over de raamovereenkomst? Mail naar zorginkoop@hardenberg.nl.

Documenten

Titel Type Grootte Download
Gecontracteerde zorgaanbieders per 4-11-2021 PDF 202 KB Download (Gecontracteerde zorgaanbieders per 4-11-2021)
Raamovereenkomst_maatwerkvoorzieningen_Wmo_2015_Hardenberg_1-1-2020.pdf PDF 307 KB Download (Raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 Ommen 1-1-2020)
Bijlage_I_Programma_van_Eisen.pdf PDF 283 KB Download (Bijlage I Programma van Eisen)
Bijlage_II_Standaardadministratieprotocol_Outputgericht_van_i-Sociaal_Domein.pdf PDF 511 KB Download (Bijlage II Standaardadministratieprotocol Outputgericht van i-Sociaal Domein)
Bijlage_III_Resultaatgebieden_Ondersteuning.pdf PDF 305 KB Download (Bijlage III Resultaatgebieden Ondersteuning)
Bijlage_IV_Afspraken_Complexiteit.pdf PDF 279 KB Download (Bijlage IV Afspraken Complexiteit)
Bijlage_V_Afspraken_Intensiteit.pdf PDF 210 KB Download (Bijlage V Afspraken Intensiteit)
Bijlage_VI_Afspraken_Duur_van_de_ondersteuning.pdf PDF 261 KB Download (Bijlage VI Afspraken Duur van de ondersteuning)
Bijlage_VII_Inzet_van_ondersteuningsvouchers.pdf PDF 174 KB Download (Bijlage VII Inzet van ondersteuningsvouchers)
Bijlage_VIII_Budgeteenheden.pdf PDF 286 KB Download (Bijlage VIII Budgeteenheden)
ARVODI 2018 PDF 369 KB Download (Bijlage IX ARVODI 2018-mei)
Bijlage_X_Overeenkomst_omtrent_verwerken_persoonsgegevens.pdf PDF 157 KB Download (Bijlage X Overeenkomst omtrent verwerken persoonsgegevens)
Bijlage_XI_Monitoring.pdf PDF 149 KB Download (Bijlage XI Monitoring)
Bijlage_XII_Werkwijze_SROI.pdf PDF 429 KB Download (Bijlage XII Werkwijze SROI)
Format_resultaatmeting_sociaal_contracteren.pdf PDF 123 KB Download (Format resultaatmeting sociaal contracteren)
Opbouw_reële_resultaatsbudgetten_Ommen_Hardenberg_2020.pdf PDF 681 KB Download (Opbouw reële resultaatsbudgetten Ommen Hardenberg 2020)
Tariefberekening_bijlage_Budgeteenheden_Wmo_2020-2023_Ommen_Hardenberg.pdf PDF 544 KB Download (Tariefberekening bijlage Budgeteenheden Wmo 2020-2023 Ommen Hardenberg)

Uw vraag aan Samen Doen

Gaat er iets niet helemaal goed op het gebied van werk, welzijn, wonen of zorg? Wij helpen u graag.

Inloopuren

De teams van Samen Doen houden elke week een inloopuur. Bekijk een overzicht met inloopuren.