Moeshoek (Slagharen)

Het ondernemende dorp Slagharen is vooral bekend van het attractiepark. Maar het is er ook bijzonder prettig wonen. In het woongebied Moeshoek zijn alle kavels verkocht.

Woongebied Moeshoek ligt ten noordwesten van Slagharen tussen de bestaande woningbouw van Slagharen en de Weverijweg (rondweg). Moeshoek vormt een vanzelfsprekend onderdeel van Slagharen en de bebouwing sluit goed aan bij de naastgelegen woonbuurt.

Het grootste deel van het plan is gebaseerd op het veenkoloniale ontginningspatroon van de omgeving. De woningen worden dan ook gebouwd in een rechtlijnig stratenpatroon. In Moeshoek is veel ruimte voor water en groen, met een groenzone in het midden van het gebied. Verder is het bestaande groen in het gebied zoveel mogelijk in Moeshoek ingepast. In het hele plan liggen voldoende voetpaden en ruime woonstraten.

* Voor het actuele aanbod per kern dient u de kavelkaart te raadplegen. Het verkavelingsplan geeft het plan weer zoals deze in het bestemmingsplan is vastgelegd.

** De voorwaarde in het beeldkwaliteitsplan over kwaliteitsscheidingen is niet meer actueel. De kosten voor het aanbrengen van deze scheidingen zijn voor de koper zelf.

Aardgasvrij bouwen

Nieuwbouwwoningen mogen met ingang van 1 juli 2018 niet meer worden aangesloten op het aardgasnet. Dit komt door een wijziging van de Gaswet.

Lees meer over deze maatregel

Woonteam

Hebt u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.