Windenergie tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo

Het gebied tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo is aangewezen als mogelijke locatie voor het opwekken van duurzame energie met windturbines. Met inwoners en belanghebbenden in het gebied worden hiervoor scenario's uitgewerkt. Dit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Pas als de raad zijn goedkeuring heeft gegeven, gaat het project van start.

Het plan voor het opwekken van windenergie tussen Bergentheim en Kloosterhaar is één van de vijf kansrijke pilotprojecten in de gemeente op het gebied van duurzame energieopwekking. De ervaring wordt gebruikt bij toekomstige projecten in andere gebieden.

Het opwekken van duurzame energie is nodig om te kunnen voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030. Dan moet 30% van alle gebruikte energie in de gemeente duurzaam worden opgewekt. Deze opgave is zo groot, dat windturbines noodzakelijk zijn om de doelstelling te halen. Windturbines hebben een hoge energieopbrengst. De doorlooptijd van een windenergieproject is relatief kort. Dat maakt windenergie nu één van de meest effectieve bronnen van duurzame energie.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte worden gehouden van de plannen? Vul dan uw gegevens in. U ontvangt de nieuwsbrief vanuit de Omgevingsadviesgroep.

Locatie

Het zoekgebied voor het opwekken van duurzame energie ligt tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo. Dit gebied wordt aan de noordwestkant begrensd door Bergentheim, aan de noordoostkant door 't Lijntje, aan de zuidoostkant door Kloosterhaar en Sibculo en aan de zuidwestkant door de Kloosterdijk.

Bij het verkennen van de mogelijkheden voor windenergie is onder meer gelet op:

  • Ruimtelijke belemmeringen zoals woningen en gebouwen.
  • Bestaande hoogspanningsleidingen of gasleidingen.
  • Geldende regels op het gebied milieu, ecologie of archeologie.
  • Beschikbare ruimte.
  • Grote kansen voor een hoge energieopbrengst.
  • De mogelijkheid om de omgeving mee te laten profiteren.

In totaal zijn zeven gebieden in de gemeente Hardenberg naar voren gekomen als mogelijke locatie voor meerdere windturbines. Het gebied tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo bleek van deze gebieden het meest kansrijk. De gemeenteraad heeft dit gebied daarom aangewezen als pilotproject.

Een kaart van de mogelijke locatie en meer informatie over de keuze voor deze locatie kun je lezen via de documenten onderaan de pagina.

Aantal windturbines en opbrengst
In het gebied kan 420 terajoule (TJ) duurzame energie worden opgewekt. De joule is de internationale eenheid voor energie. Een terajoule is 1 biljoen joule. Een moderne windturbine wekt gemiddeld 21 TJ per jaar op. Dat betekent dat in het gebied circa twintig windmolens nodig zijn. Samen kunnen die turbines voldoende elektriciteit leveren voor circa 37.000 huishoudens.

Het is niet gezegd dat er daadwerkelijk twintig windturbines in dit gebied worden gebouwd. Ook de precieze locaties van windturbines zijn nog niet bekend, net als de hoogte van de turbines.

Betrokkenheid inwoners en belangengroepen

Samen met inwoners en belanghebbenden in het gebied wordt de duurzaamheidsopgave van het gebied ingevuld. Dat gebeurt in een omgevingsadviesgroep. Dit is een groep die bestaat uit:

  • vertegenwoordigers van bewoners en grondeigenaren;
  • plaatselijk belangen in de omgeving;
  • belangengroepen.

De omgevingsadviesgroep stelt een aantal concrete en haalbare scenario's op voor het opwekken van duurzame (wind)energie in het gebied. De gemeenteraad beslist uiteindelijk of het project wel of niet doorgaat. Als de raad akkoord is, wordt het project concreet uitgewerkt en starten de benodigde ruimtelijke procedures.

De omgevingsadviesgroep is in september 2019 gestart. Naar verwachting komt de Omgevingsadviesgroep in de loop van 2020 met enkele scenario's. Het is bedoeling om aan alle inwoners van het gebied te vragen wat zij van de scenario's vinden.

Lees meer over de omgevingsadviesgroep

Planning

De omgevingsadviesgroep heeft naar verwachting tot begin 2020 nodig om tot een aantal voorkeursscenario's te komen. Het is de bedoeling dat de scenario's via een vragenlijst aan de inwoners van het gebied worden voorgelegd. Uiteindelijk komt de omgevingsadviesgroep met een advies over de invulling van de duurzaamheidsopgave voor het gebied aan het college van B&W van de gemeente Hardenberg.

Op basis van dat advies doet het college een voorstel aan uw gemeenteraad voor het vervolg van het project. Dit is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020. De gemeenteraad moet dan beslissen of het plan doorgaat. Het project gaat alleen van start als de gemeenteraad daarmee instemt.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de plannen rondom het plaatsen van de windturbines? Dan kunt u de veelgestelde vragen raadplegen. Deze vragen zijn gesteld en beantwoord tijdens een informatiebijeenkomst op 11 februari 2019.

Naar de veelgestelde vragen

Kaart voorgesteld gebied

Klik om te vergrotenVoorgestelde locatie

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.