Dyslexie

Uw kind leest moeilijk. School zet uitgebreide zorg in, maar dit helpt niet genoeg. U en de school vermoeden Ernstige Dyslexie (ED) bij uw kind. Op deze pagina leest u hoe we onderzoeken of uw kind recht heeft op een vergoeding voor de behandeling van de dyslexie.

Dyslexie is een ernstig en hardnekkig probleem bij leren lezen en spellen

We spreken van dyslexie als uw kind een normale intelligentie heeft, maar toch zeer moeilijk leert lezen en spellen. Er is goed onderwijs, maar de extra hulp en oefening op school helpt niet. Zijn er geen andere oorzaken die de leesproblemen verklaren? Dan noemen we dat dyslexie.

De gemeente onderzoekt of uw kind vergoeding krijgt voor dyslexiezorg

Wij beoordelen of uw kind een vergoeding kan krijgen voor onderzoek. Dat noemen we een diagnosetraject. Komt er uit het onderzoek de uitslag 'behandelbare ernstige dyslexie'? Dan betalen we ook de kosten voor de behandeling bij Berkel-B. Dit geldt voor de duur zoals we die met u hebben afgesproken.

Berkel-B doet het onderzoek

Berkel-B is de dyslexiebehandelaar. Zij doen het diagnosetraject, dus het onderzoek naar wel of geen ernstige dyslexie. Zij doen ook de behandeling voor dyslexie.

U meldt uw kind zelf aan

U vindt het aanvraagformulier onder de groene knop. Download dit formulier, vul het volledig in en verstuur het naar poortwachterdyslexie@hardenberg.nl.

Let op: U kunt het beste de aanvraag pas doen als de school het leerlingdossier compleet naar ons heeft opgestuurd.

De school stuurt het leerlingdossier naar ons op

De school heeft ook informatie over uw kind. Dat noemen we het leerlingdossier. Het is een verslag over de resultaten van uw kind en over de hulp die uw kind heeft gekregen. De school zorgt dat deze informatie compleet is.

De school van uw kind kan dit dossier (inclusief bijlages) zelf doorsturen. Bij 'informatie voor scholen' in het rode vlak staat hoe zij dit kunnen doen.

Uw hulp gebruiken we graag bij de behandeling van uw kind

Met de school hebt u al contact over hoe u thuis uw kind kunt helpen. De behandelaar van Berkel-B bespreekt met u wat er nodig is voor een goede begeleiding tijdens en na de behandeling. Zodat uw kind zo veel mogelijk leert van de behandeling.

Hebt u vragen of wilt u advies?

Yvonne Kooiman is de Poortwachter Dyslexie, zij helpt u graag verder.
- Bel naar 0523 289 110 (op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur)
- Mail naar poortwachterdyslexie@hardenberg.nl

Betrouwbare informatie over dyslexie

Bent u op zoek naar meer informatie over dyslexie? Via deze links vindt u betrouwbare informatie:

Informatie voor scholen

Als school vult u het landelijke leerlingdossier in. Het leerlingdossier downloadt u van de site van het NKD

Sla het document op uw computer op. Vul het dossier volledig in en stuur het met onderstaand formulier naar de gemeente. Als u het dossier van het kind volledig hebt ingevuld kunnen de ouders de aanvraag doen.