PFAS norm

PFAS norm in Hardenberg

Het vervoer en gebruik van grond voor bouw- en infrastructurele projecten is in de gemeente Hardenberg in de meeste gevallen mogelijk. Om dit mogelijk te maken wordt vanaf november 2019 een hogere norm gehanteerd voor PFAS in de bodem.

In Nederland gelden regels voor PFAS-houdende grond. PFAS is een verzameling van chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. De norm moet voorkomen dat deze stoffen terechtkomen in schone grond.

Bodemkwaliteitskaart

De algemene kwaliteit en samenstelling van grond is vastgelegd op een bodemkwaliteitskaart. De Omgevingsdienst IJsselland heeft deze kaart in opdracht van verschillende gemeenten in de regio aangevuld met PFAS. Op de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart is daarmee te zien hoeveel PFAS er op dit moment algemeen in de bodem aanwezig is.

Deze gemeten waarden van PFAS in de bodem liggen in de regio IJsselland aanzienlijk hoger dan de landelijk vastgestelde norm, maar veel lager dan de zogenaamde risicogrenswaarde. Dit betekent dat grond die meer PFAS bevat dan volgens de landelijke norm is toegestaan toch gebruikt kan worden in gebieden waar dezelfde hoeveelheid of nog meer PFAS in de bodem zit.