Hardenberg zet in op het voorkomen van schade bij kinderen door (v)echtscheidingen

In de gemeente Hardenberg worden verschillende vormen van hulp geboden aan mensen met relatieproblemen en (complexe) scheidingen. Elk jaar gaan er in de gemeente Hardenberg gemiddeld 150 stellen uit elkaar. Hiervan heeft de helft minderjarige kinderen. Ongeveer 15 procent van de scheidingen wordt een complexe echtscheiding. Uit landelijk onderzoek blijkt dat een derde van de kinderen van gescheiden ouders matige tot ernstige problemen heeft door de scheiding van hun ouders. 

Wethouder Alwin te Rietstap: ‘Kinderen uit een gebroken gezin hebben gemiddeld twee keer zo veel problemen, zoals agressie, stress, depressiviteit, angstklachten en een laag zelfbeeld. Maar ook riskante gewoonten (verslavingen) of slechtere schoolprestaties. Wij zetten erop in om (blijvende) schade bij kinderen te voorkomen vanwege de scheiding van de ouders.’

Wij zijn hiervoor een traject gestart met maatschappelijk partners uit het brede sociale domein, zoals advocaten, mediators, juridisch dienstverleners, de woningbouwcorporatie, inkomensconsulenten, jeugdhulpaanbieders, het maatschappelijk werk en Samen Doen. Met deze partijen hebben we een programma opgesteld met drie projecten, waarmee we nu volop aan de slag zijn.

Project I – informatieknooppunt relaties en scheiden 

In dit project ontwikkelen we één centrale plek met kennis en expertise voor ouders en professionals. Zo maken we een laagdrempelige centrale plek met kennis van en ervaring met relaties en scheiden. We bundelen de kennis, expertise en werkwijzen op deze plek in een fysiek en digitaal knooppunt.

Dankzij het knooppunt kunnen we in een vroege fase advies geven op verschillende gebieden en oplossingen aanbiedingen voor stellen die dit nodig hebben.  Deze plek is er voor ouders, kinderen, hun sociale netwerk en professionals voor, tijdens en na een scheiding. 

Project II – woonoplossing voor ouders tijdens een echtscheiding 

Samen met de woningbouwcorporatie en het maatschappelijk werk bekijken we welke woonproblemen ouders kunnen hebben tijdens een echtscheiding. En welke oplossingen we hiervoor kunnen aanbieden. Met dit project willen we zorgen dat het vinden van nieuwe woonruimte er niet voor zorgt dat de scheiding ingewikkelder wordt.

Eén van de ouders kan hiermee tijdelijk tot maximaal 1 jaar wonen tegen relatief lage kosten. Hiermee kunnen we rust brengen in de situatie en voorkomen dat de scheiding erger wordt. Ook de negatieve gevolgen voor kinderen kunnen hiermee beperkt worden. 

Project III – leernetwerk echtscheidingen 

De partijen uit het informatieknooppunt vormen een leernetwerk waardoor het makkelijker wordt om kennis en ervaringen te delen.

De deelnemers zijn professionals uit verschillende vakgebieden, zoals jeugdhulpverleners, sociaal werkers, scheidingsadvocaten en relatietherapeuten. Samen werken ze vanuit hun eigen vakgebied aan het voorkómen dat kinderen schade oplopen in (v)echtscheidingen.

Dankzij het leernetwerk kunnen we de kennis meteen toepassen bij vragen van inwoners. Ook onderzoeken we met nieuwe methodes hoe verschillende organisaties kunnen helpen om problemen in de praktijk op te lossen. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van Virtual Reality bij ingewikkelde echtscheidingsproblemen.  

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjitske Siderius, senior beleidsadviseur jeugdhulp, via telefoonnummer 06 123 789 54.

Uw vraag aan Samen Doen

Gaat er iets niet helemaal goed op het gebied van werk, welzijn, wonen of zorg? Wij helpen u graag.

Inloopuren

De teams van Samen Doen houden elke week een inloopuur. Bekijk een overzicht met inloopuren.