Hardenbergerweg 6 - Vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft 1 februari 2022:

 • het wijzigingsplan 'Wijziging bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Hardenbergerweg 6 Bergentheim' vastgesteld. Bij de vaststelling hebben zij het ontwerpplan niet veranderd. We hebben geen zienswijzen over het ontwerpplan ontvangen.
 • hogere grenswaarden voor de geluidsbelasting vastgesteld voor de gevels van de te bouwen bedrijfswoning
 • een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een vervangende bedrijfswoning en een werktuigenberging (ter plaatse van de bestaande bedrijfswoning) onder voorschriften.

Dankzij deze besluiten kan er een nieuwe bedrijfswoning worden gebouwd vóór de bestaande bedrijfswoning. Op de plaats van de bestaande bedrijfswoning kan een werktuigenberging worden gebouwd. De besluiten worden gecoördineerd ter inzage gelegd. Dat betekent dat de besluiten gelijktijdig dezelfde procedure volgen.

Plan inzien

U kunt het wijzigingsplan vanaf donderdag 10 februari 2022 als volgt inzien:

 • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.WBP00049-VG01.
 • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg.

Het besluit hogere grenswaarden en de omgevingsvergunning kunt u alleen op papier bekijken.

In beroep gaan

Bent u een belanghebbende? Vanaf vrijdag 11 februari 2022 hebt u 6 weken de tijd om in beroep te gaan tegen het vaststellingsbesluit. Dit kan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

U gaat in beroep door een ondertekende brief te sturen met daarin:

 • uw naam
 • adres
 • contactgegevens
 • datum
 • omschrijving van het besluit
 • reden van uw beroep
 • kopie van het besluit

De brief kunt u sturen naar Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

De besluiten gaan in op de dag na het einde van de beroepstermijn. Dat is 25 maart 2022. Ook als u tegen de besluiten in beroep gaat. Wilt u voorkomen dat er toch na deze datum wordt begonnen met de uitvoering van deze besluiten? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit doet u ook binnen de zes weken termijn. U vraagt een voorlopige voorziening op dezelfde manier aan als het beroep. Uw verzoek moet u richten aan de voorzictter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.