Brucht, Schuinesloot en Den Velde

Vanaf donderdag 16 december 2021 hebt u 6 weken de tijd om de hieronder genoemde gecoördineerde ontwerpbesluiten in te zien. De laatste dag dat u dit plan kunt inzien is woensdag 26 januari 2021.

Het gaat om:

  • Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Hardenbergerweg 16, Kosseweg 8 en Veldingerveldweg 26”;
  • Ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Hardenbergerweg 16 in Brucht. 

Ook kunt u een mer-beoordelingsbesluit inzien, dat betekent dat er geen milieueffectrapport wordt gemaakt.

Toelichting

Het gaat om een rood-voor-rood project. Dat betekent dat in ruil voor de bouw van de woning er landschapsontsierende bebouwing wordt gesloopt. Op alle drie de adressen vindt sloop plaats.

De compensatiewoning wordt gebouwd aan de Hardenbergerweg 16 in Brught. Op Kosseweg 8 in Schuinesloot wordt de agrarische bestemming gewijzigd naar een woonbestemming. Hardenbergerweg 16 in Brucht en Veldingerveldweg 26 in Den Velde hebben al een woonbestemming. 
     
De juridische basis van deze gezamenlijke terinzagelegging kunt u vinden in de Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.30) en de coördinatieverordening van de raad van Hardenberg van 27 mei 2014. Artikel 3:26 Algemene wet bestuursrecht geeft regels over de gecoördineerde terinzagelegging.

Plan inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf donderdag 16 december 2021 op deze manieren inzien:

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.