Hardenberg en water

Door de verandering van het klimaat en de verdere verstedelijking, krijgen we steeds meer te maken met wateroverlast of juist met watertekorten. Daarom neemt de gemeente Hardenberg de nodige maatregelen op het gebied van water.

Waterplan Hardenberg

Het Waterplan Hardenberg (PDF, 3,4 MB) geeft een visie op hoe de gemeente Hardenberg en de waterschappen tot 2020 met water om willen gaan. In het waterplan staan concrete maatregelen die moeten leiden tot schoner water en die ervoor moeten zorgen dat Hardenberg ook op het gebied van water klimaatbestendig is. Een van de maatregelen is dat de gemeente Hardenberg samen met het waterschap zoekt naar gebieden om water te bergen in geval van wateroverlast.

De gemeente zorgt voor de afvoer van afvalwater. Steeds meer regenwater wordt afgekoppeld van het riool en apart ingezameld van afvalwater (uit toilet, douche en keuken). Ook worden in stedelijk gebied steeds vaker natuurvriendelijke oevers aangelegd en worden vijvers en vaarten gebaggerd, waaronder de Dedemsvaart.

Klimaatbestendig watersysteem

Waterschap Velt en Vecht geeft in samenwerking met de gemeenten Hardenberg, Coevorden, Emmen en Ommen water de ruimte. Zo kan in natte tijden meer water worden opvangen en is er in droge tijden meer water voorhanden. 

Water vasthouden kan in:

  • sloten en kanaaltjes
  • lagergelegen gebieden
  • in beekdalen

Sloten en kanaaltjes
Onderhoudspaden bij sloten en kanaaltjes worden verlaagd aangelegd. Bij hoogwater gaan de stuwen omhoog en komen de onderhoudspaden onder water te staan. Zo is het mogelijk om meer water vast te houden, terwijl de gevolgen beperkt zijn.

Lagergelegen gebieden
Gebieden die van nature laag liggen, worden zo ingericht dat het mogelijk is om grote hoeveelheden water vast te houden.

Beekdalen
In de vorige eeuw zijn beken vaak recht(er) gemaakt om het water zo snel te kunnen afvoeren. Deze beken  kronkelen weer vrij in een breder winterbed, waardoor ze meer water kunnen vasthouden. Zo'n beek is bovendien goed voor planten en dieren.

Noodbergingsgebieden
Om pieken op te vangen, zijn noodbergingsgebieden nodig. Dit zijn gebieden die, als er extreem veel regen valt, tijdelijk onder water worden gezet.  Dit verlaagt het waterpeil in de kanalen en de Overijsselse Vecht.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.