Vrijwilligers

Het Gemeentearchief Hardenberg wordt al zeven jaren enthousiast ondersteund door een vast team vrijwilligers.

Zij dragen één dagdeel per week hun steentje bij aan het toegankelijk maken en optimaliseren van de vele archieven en collecties in de archiefbewaarplaats van de gemeente. Zo wordt door enkele vrijwilligers gewerkt aan het conserveren van de archieven door dossiers te verpakken in zuurvrije stofomslagen en zuurvrije archiefdozen. Anderen zijn bezig met het digitaal ontsluiten van correspondentieboeken van de voormalige gemeente Stad Hardenberg. Ook zijn inmiddels duizenden analoge foto's gescand en raadpleegbaar gemaakt via onze website.

Eind 2013 wordt door een nieuw team vrijwilligers een begin gemaakt met het metadateren (ontsluiten) van zo'n kwart miljoen (!) persoons- en woningkaarten van de voormalige gemeenten Avereest, Gramsbergen, Hardenberg en Ommen. Daarmee komt het voltallig vrijwilligerskorps op 40 personen!

Sommige vrijwilligers kunnen terugvallen op eerder verworven vaardigheden in historisch of genealogisch onderzoek. Anderen zijn volkomen blanco naar het archief gekomen, maar zijn inmiddels bedreven in het lezen of ontcijferen van oud schrift of het vakkundig verwerken en bewerken van archieven. Weer anderen nemen eindeloze reeksen gegevens over uit correspondentieregisters, en dat met een toewijding en volharding die bewonderenswaardig is. En al dat werk verrichten zij volkomen belangeloos. Wij gebruiken geen contracten en ze krijgen geen enkele vorm van vergoeding, maar moeten het doen met gratis koffie, de gezelligheid en af en toe een schouderklopje. Toch blijven ze doorgaan, omdat het werk in het archief hen op de een of andere manier boeit. En dat is precies datgene wat ons, vrijwilligers en professionals bindt.