Uw voorouders

Bij het Gemeentearchief Hardenberg kunt u onderzoek doen naar uw voorouders. U kunt daarvoor gebruikmaken van de digitaal beschikbare archieven.

Voor onderzoek in de DTB-boeken, de doop-, trouw- en begraafboeken, kunt u terecht op onze website. In samenwerking met het HCO (Historisch Centrum Overijssel) zijn de boeken gescand en ontsloten. Dit onderzoek betreft alle bronnen van vóór 1811 (bijna 18.000 akten). Zie onderstaande link naar: Doop-, trouw- en begraafboeken.

De burgerlijke stand, ingevoerd in 1811, bevat alle registraties van geboorten, huwelijken en overlijden. Deze registers zijn alle bewaard gebleven en digitaal ontsloten. Via onze website kunt u rechtstreeks zoeken in alle openbare akten van de voormalige gemeente Gramsbergen. In de toegang 'Alle Personen' zijn meer dan 200.000 akten ontsloten.
De akten van de voormalige gemeenten Avereest en Ambt- en Stad Hardenberg zijn ook digitaal raadpleegbaar gemaakt. De mormonen in de V.S. hebben de scans online gezet. Via de website bonmama.nl zijn deze akten, met enig oefenen, te vinden en te raadplegen. 

Naast bovenstaande bronnen kunt u in onze studieruimte uitvoerig(er) onderzoek doen in de zgn. bevolkingsregisters. Hierin zijn alle gezinssituaties geregistreerd, incl. datum van komst naar of vertrek uit de gemeente. Deze - vaak zeer dikke - boeken zijn ten dele digitaal ontsloten op naam.

  1. Doop-, trouw- en begraafboeken
  2. Burgerlijke Stand
  3. Bevolkingsregisters