Visienota's

De gemeente Hardenberg heeft doelstellingen en voorwaarden opgesteld om het beleid op het gebied van recreatie en toerisme en van sport en cultuur in beeld te brengen. Deze informatie is opgenomen in zogenoemde Visienota's.

De gemeente Hardenberg heeft in april 2017 de notitie Gastvrij Hardenberg (PDF, 5.5 MB) vastgesteld. Dit is een vervolg op de visienota recreatie en toerisme 2012 – 2015, Verblijven, Vermaken en Verbinden in het Vechtdal. In de notitie Gastvrij Hardenberg is een Lange Termijn Agenda opgenomen die samen met Platform Gastvrij Hardenberg tot stand is gekomen.

Gastvrij Hardenberg gaat aan de slag met de thema’s belangenbehartiging, marketing, informatievoorziening, productontwikkeling en innovatie/kennisbevordering. Dit moet samen met de ondernemers uit het veld vorm en inhoud krijgen.

Vechtdal Kompas

Samen met ondernemers en andere organisaties hebben we de meerjarige koers voor het Vechtdal vastgelegd in het Vechtdal Kompas. Daarin zien we vijf kansrijke pijlers voor de vrijetijdseconomie in het Vechtdal.

Visie Kunst en Cultuur Hardenberg

De toekomstige ambities op het gebied van kunst en cultuur zijn verwoord in de Visie Kunst en Cultuur Hardenberg ('Samen doen, de kracht van cultuur').

In dit visiedocument wordt verder een beeld geschetst van wat er in de periode 2012-2015 goed is gegaan en wat er in die periode is bereikt. Ook wordt hierin beschreven hoe het kunst- en cultuurprogramma er uit gaat zien in de periode 2017-2021.

Uitgangspunten

 • Kunst en cultuur heeft een belangrijke plaats in onze samenleving.
 • Samenwerking loont.
 • Kunst en cultuur moet laagdrempelig zijn en dus voor iedereen toegankelijk.
 • Kunst en cultuur draagt er aan bij dat inwoners met elkaar in contact komen. Deelname aan culturele activiteiten verhoogt de maatschappelijke betrokkenheid, stimuleert ontmoeting en verbindt.
 • Cultuur is een basisvoorziening die bijdraagt aan het welbevinden van onze inwoners.
 • Kunst en cultuur heeft een opwaarderende functie voor de omgeving en de herkenbaarheid van de omgeving. Kunst in de openbare ruimte en culturele activiteiten prikkelt en zorgt voor ontwikkeling en beweging.
 • Kunst en cultuur stimuleert de economie en verhoogt de aantrekkelijkheid van onze gemeente.

Thema's
De Visie Kunst en Cultuur Hardenberg bestaat uit zes thema's, waarin de ambities worden beschreven. 

 • Positioneren van 'nieuwe' / 'jonge' organisaties.
 • De maatschappelijke rol van de bibliotheek.
 • Een afgestemd cultureel aanbod voor de jongeren in de gemeente Hardenberg.
 • Realisatie van community art projecten.
 • Verbinden en samenwerken
 • Versterken van de levendigheid in de centra.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.