Gebruiksvoorwaarden sportaccommodaties

Bekiijk de gebruiksvoorwaarden van de sportaccommodaties van de gemeente Hardenberg.Sporthallen en sportzalen

 1. De gebruiker van de hal is verantwoordelijk voor: 
  • het aanstellen van bevoegde leiding als dit voor het gebruik van het sportmateriaal vereist is;
  • de aanwezigheid van E.H.B.O.-materiaal  (met uitzondering van scholen);
  • de orde in de hal, op de tribune en in de kleedkamers;
  • het aanstellen van een zaalwacht bij grote evenementen of wedstrijden.
 2. Het gemeentebestuur houdt altijd de bevoegdheid om de hal te gebruiken. Dit doen we alleen na overleg met de betrokken gebruikers.
 3. U moet zich houden aan de begin- en eindtijden die in de overeenkomst staan. Het opstellen, installeren, verplaatsen en verwijderen van de toestellen en materialen moet binnen de afgesproken huurtijd gebeuren. U moet ervoor zorgen dat u op tijd stopt met uw activiteiten zodat een volgende gebruiker zonder te wachten de sporthal kan gebruiken.
 4. Het is niet toegestaan de sporthal aan derden te verhuren of in gebruik te geven. Een huurder mag ook niet zonder toestemming van de gemeente de hal of uren met een andere huurder ruilen.
 5. Voor het gebruik van de materialen, inclusief geluidsinstallatie, scorebord en scheidingswand, moet u vooraf contact opnemen met de beheerder/beheerster. Dit geldt ook voor het gebruik van materialen die u zelf meeneemt.
 6. De verenigingen zorgen zelf voor ballenmateriaal en dergelijke. Dit is voor eigen rekening. U mag alleen ballen gebruiken die geschikt zijn voor binnenspelen.
 7. Het is verboden in de sporthal of sportzaal te roken.
 8. Het is verboden in de hal, de kleedkamers en op de tribune consumpties te nuttigen. U mag geen glaswerk en drank meenemen naar de hal en de kleedkamers.
 9. Na gebruik moet u de hele accommodatie schoon opleveren.
 10. U mag alleen met blote voeten, gymschoenen of vergelijkbare schoenen (met zolen die niet afgeven) de zaal in.  Het is verboden de hal te betreden met schoenen waarmee op straat is gelopen.
 11. Beschadigingen aan het gebouw en/of de materialen moet u zo snel mogelijk melden bij de beheerder. Komt de schade door onjuist of onzorgvuldig gebruik? Of door opzettelijke vernielingen? Dan berekent de gemeente de kosten voor herstel door aan de gebruiker.
 12. De gemeente en de beheerder/beheerster aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid op vergoedingen van vermissing, diefstal, beschadiging of anderszins van eigendommen van gebruikers en/of bezoekers van de sporthal of sportzaal.
 13. Bij de organisatie van een betaald evenement moet u zelf voor de kassa en controle zorgen.
 14. Toezichthouders en functionairssen van de gemeente hardenberg hebben altijd toegang tot alle ruimten in het gebouw. Aanwijzingen van deze personen moeten altijd opgevolgd worden.
 15. Als de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft, kan het gebruik van de sportaccommodatie zonder voorafgaande waarschuwing (voor bepaalde tijd) worden opgezegd. De gebruiker kan dan geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding of vermindering van de verschuldigde gebruiksvergoeding.
 16. De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat er in de accommodatie niet meer personen (bezoekers, sporters, organisatie) aanwezig zijn dan toegestaan is volgens onderstaand overzicht.
  • Sporthal De Citadel - 1.100 personen
  • Sporthal De Meet - 600 personen
  • Sporthal De Beek - 600 personen
  • Sporthal De Slag - 600 personen
  • Sporthal De Balk - 510 personen
  • Sportzaal De Kamp - 400 personen
  • Sporthal Gramsbergen - 950 personen

   De gebruiker moet bij niet-sportevenementen maximaal 14 dagen voor het evenement een opstellingsplan ter goedkeuring indienen. Dit doet u bij de brandweer van de gemeente Hardenberg.

   Bij toernooien/evenementen waarbij veel deelnemers en/of bezoekers worden verwacht, moet de organisatie zelf zorgen voor verkeersregelaars. Deze verkeersregelaar moet er voor zorgen dat de wegen rondom een sportaccommodatie altijd vrij zijn voor ambulance-, brandweer- of politieauto. Ook moetne omwonenden altijd hun woning kunnen bereiken en blijven de algemene verkeersregels gelden.
 17. U krijgt een factuur voor het verschuldigde bedrag.
 18. Vanaf het seizoen 2022 - 2023 geldt er een annuleringsregeling:
  • Tot 1 week voor de gehuurde data:
   100% van het bedrag wordt in rekening gebracht
  • Tot 1 maand voor de gehuurde data:
   50 % van het bedrag wordt in rekening gebracht
  • Overig: 
   10% wordt in rekening gebracht
  • Uitzonderingen: de annuleringsregeling geldt niet van 1 augustus tot 1 oktober in verband met de seizoensplanning

Gymzalen

 1. De gebruiker van het gymlokaal is verantwoordelijk voor: 
  • het aanstellen van bevoegde leiding als dit voor het gebruik van het sportmateriaal vereist is;
  • de aanwezigheid van E.H.B.O.-materiaal  (met uitzondering van scholen);
  • de orde in de hal, op de tribune en in de kleedkamers;
  • het aanstellen van een zaalwacht bij grote evenementen of wedstrijden.
 2. De gebruiker zorgt voor het openen en sluiten van de accommodatie. De sleutel mag niet aan derden worden afgegeven.
 3. Het gemeentebestuur houdt altijd de bevoegdheid om de hal te gebruiken. Dit doen we alleen na overleg met de betrokken gebruikers.
 4. U moet zich houden aan de begin- en eindtijden die in de overeenkomst staan. Het opstellen, installeren, verplaatsen en verwijderen van de toestellen en materialen moet binnen de afgesproken huurtijd gebeuren. U moet ervoor zorgen dat u op tijd stopt met uw activiteiten zodat een volgende gebruiker zonder te wachten de gymzaal kan gebruiken.
 5. Het is niet toegestaan de gymzaal aan derden te verhuren of in gebruik te geven. Een huurder mag ook niet zonder toestemming van de gemeente de zaal of uren met een andere huurder ruilen.
 6. De verenigingen zorgen zelf voor ballenmateriaal en dergelijke. Dit is voor eigen rekening. U mag alleen ballen gebruiken die geschikt zijn voor binnenspelen.
 7. Het is verboden om in de gymzaal te roken.
 8. Het is verboden in de hal, de kleedkamers en op de tribune consumpties te nuttigen. U mag geen glaswerk en drank meenemen naar de hal en de kleedkamers.
 9. Na gebruik moet u de hele accommodatie schoon opleveren.
 10. U mag alleen met blote voeten, gymschoenen of vergelijkbare schoenen (met zolen die niet afgeven) de zaal in. Het is verboden de hal te betreden met schoenen waarmee op straat is gelopen.
 11. Beschadigingen aan het gebouw en/of de materialen moet u zo snel mogelijk melden bij de afdeling Sport en Accommodaties van de gemeente Hardenberg. Komt de schade door onjuist of onzorgvuldig gebruik? Of door opzettelijke vernielingen? Dan berekent de gemeente de kosten voor herstel door aan de gebruiker.
 12. De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op vergoedingen van vermissing, diefstal, beschadiging of anderszins van eigendommen van gebruikers en/of bezoekers van het gymlokaal.
 13. Bij de organisatie van een betaald evenement moet u zelf voor de kassa en controle zorgen.
 14. In het gymlokaal mogen niet meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zijn.
 15. Toezichthouders en functionairssen van de gemeente hardenberg hebben altijd toegang tot alle ruimten in het gebouw. Aanwijzingen van deze personen moeten altijd opgevolgd worden.
 16. Als de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft, kan het gebruik van de sportaccommodatie zonder voorafgaande waarschuwing (voor bepaalde tijd) worden opgezegd. De gebruiker kan dan geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding of vermindering van de verschuldigde gebruiksvergoeding.
 17. U krijgt een factuur voor het verschuldigde bedrag.
 18. Vanaf het seizoen 2022 - 2023 geldt er een annuleringsregeling:
  • Tot 1 week voor de gehuurde data:
   100% van het bedrag wordt in rekening gebracht
  • Tot 1 maand voor de gehuurde data:
   50 % van het bedrag wordt in rekening gebracht
  • Overig: 
   10% wordt in rekening gebracht
  • Uitzonderingen: de annuleringsregeling geldt niet van 1 augustus tot 1 oktober in verband met de seizoensplanning

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.