Rioolheffing

Alle gebruikers van huizen en bedrijfspanden die zijn aangesloten op het riool betalen rioolheffing. U betaalt dit voor het (direct of indirect) lozen van afvalwater op het riool. 

U betaalt een vast bedrag per jaar. We gaan ervan uit dat u het hele jaar in de gemeente woont.

Verhuizing
Verhuist u in de loop van het jaar naar een andere gemeente? Laat u zich dan inschrijven bij de nieuwe gemeente. U krijgt automatisch een aangepaste aanslag.

Verhuist u binnen de gemeente? En gaat u niet bij iemand inwonen? Dan betaalt u de hele aanslag. Gaat u wel bij iemand inwonen? Dan krijgt u automatisch een aangepaste aanslag.

Bedrijven
Bij bedrijven hangt de hoogte van de aanslag af van het aantal kubieke meter (m3) water dat vorig jaar is verbruikt bij Vitens (zogenaamd grootverbruik).

Verordening
Meer informatie staat in de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing.

Tarief

Rioolheffing woningen
€ 250 (tarief 2020)
€ 265 (tarief 2021)

Rioolheffing bedrijven
tot 500 m³: € 250 (tarief 2020)
tot 500 m³: € 265 (tarief 2021)

500 m³ tot en met 749 m³: € 565 (tarief 2020)
500 m³ tot en met 749 m³: € 575 (tarief 2021)

750 m³ tot en met 999 m³: € 856 (tarief 2020)
750 m³ tot en met 999 m³: € 871 (tarief 2021)

1000 m³ tot en met 1.249 m³: € 1.022 (tarief 2020)
1000 m³ tot en met 1.249 m³: € 1.040 (tarief 2021)

1.250 m³ tot en met 1.499 m³: € 1.190 (tarief 2020)
1.250 m³ tot en met 1.499 m³: € 1.211 (tarief 2021)

1.500 m³ tot en met 1.749 m³: € 1.324 (tarief 2020)
1.500 m³ tot en met 1.749 m³: € 1.348 (tarief 2021)

1.750 m³ tot en met 1.999 m³: € 1.432 (tarief 2020)
1.750 m³ tot en met 1.999 m³: € 1.458 (tarief 2021)

meer dan 2.000 m³: € 1.458 + € 192 voor elke 1.000 m³, of gedeelte daarvan boven de 2.000 m³

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem contact met ons op. Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen.

Uw aanslag betalen

U betaalt uw belastingaanslag met een automatische incasso. Of u maakt het geld zelf over. Ook kunt u een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.