Rioolheffing

Alle gebruikers van huizen en bedrijfspanden die zijn aangesloten op het riool betalen rioolheffing. U betaalt dit voor het (direct of indirect) lozen van afvalwater op het riool. 

U betaalt een vast bedrag voor een huis per jaar. We gaan ervan uit dat u het hele jaar in de gemeente woont.

Verhuizing

Verhuist u in de loop van het jaar naar een andere gemeente? Laat u zich dan inschrijven bij de nieuwe gemeente. U krijgt automatisch een aangepaste aanslag.

Verhuist u binnen de gemeente? En gaat u niet bij iemand inwonen? Dan betaalt u de hele aanslag. Gaat u wel bij iemand inwonen? Dan krijgt u automatisch een aangepaste aanslag.

Bedrijven

Bij bedrijven hangt de hoogte van de aanslag af van het aantal kubieke meter (m3) water dat vorig jaar is verbruikt bij Vitens (zogenaamd grootverbruik).

Verordening

Meer informatie staat in de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing.

Tarief

Rioolheffing woningen

 • tarief 2022: € 269
 • tarief 2023: € 277

Rioolheffing bedrijven

Tarieven 2022:

 • tot 500 m³: € 269
 • 500 m³ tot en met 749 m³: € 584 
 • 750 m³ tot en met 999 m³: € 884
 • 1000 m³ tot en met 1.249 m³: € 1.056
 • 1.250 m³ tot en met 1.499 m³: € 1.229 
 • 1.500 m³ tot en met 1.749 m³: € 1.368
 • 1.750 m³ tot en met 1.999 m³: € 1.480 
 • meer dan 2.000 m³: € 1.480 + € 195 voor elke 1.000 m³, of gedeelte daarvan boven de 2.000 m³

Tarieven 2023:

 • tot 500 m³: € 277
 • 500 m³ tot en met 749 m³: € 602
 • 750 m³ tot en met 999 m³: € 911
 • 1000 m³ tot en met 1.249 m³: € 1.088
 • 1.250 m³ tot en met 1.499 m³: € 1.266
 • 1.500 m³ tot en met 1.749 m³: € 1.409
 • 1.750 m³ tot en met 1.999 m³: € 1.524
 • meer dan 2.000 m³: € 1.524 + € 201 voor elke 1.000 m³, of gedeelte daarvan boven de 2.000 m³

Meer weten over het water- en rioleringssysteem?

Wilt u meer weten over ons water- en rioleringssysteem? Bekijk dan de informatie over het Programma Klimaat, Water en Biodiversiteit.

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde? Ziet u onjuistheden? Of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen. Neem contact met ons op.

Uw aanslag betalen

U betaalt uw belastingaanslag met een automatische incasso. Of u maakt het geld zelf over. Ook kunt u een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.