Kinderopvangvoorziening starten

Hebt u plannen om een nieuw kindercentrum of gastouderbureau te openen, of als gastouder kinderen op te vangen? Dan hebt u toestemming nodig van de gemeente. U kunt een verzoek voor toestemming tot exploitatie en opname in het Landelijk Register Kinderopvang indienen bij de gemeente. Alleen gebruikers van voorzieningen voor kinderopvang die zijn opgenomen in dit register komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang, komen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit LRK is voor iedereen in te zien.

Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruikmaken van kinder- of gastouderopvang die staan in het LRK. Zie voor meer informatie de website www.toeslagen.nl.

Opname in register kinderopvang
Op de website van de Rijksoverheid vindt u de formulieren voor een verzoek tot toestemming tot exploitatie en opname in het LRK. Of voor een wijziging van de geregistreerde gegevens. Er zijn verschillende formulieren voor:

  • Gastouderopvang
  • Gastouderbureau
  • Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang *

* Bij een combinatie van een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang moet u blad 2 van dit formulier 2 keer invullen.

Voor het aanvragen van toestemming tot exploitatie en registratie in het LRK betaalt u kosten (leges). Voor het in behandeling nemen van aanvragen tot exploitatie en registratie van een kinderdagverblijf, BSO, gastouderbureau betaalt u € 631,10. De aanvraag van een registratie gastouderopvang kost € 218,70. Een verhuizing betekent een nieuwe registratie en daarvoor betaalt u dus ook leges.

Gastouders kunnen een verzoek tot exploitatie en opname in het register alleen indienen via een gastouderbureau dat al in het register is opgenomen. Een verzoek tot exploitatie en registratie van gastouderopvang moet door het gastouderbureau worden ingediend in de gemeente waar de gastouderopvang daadwerkelijk plaats vindt.

Behandeling aanvraag
De GGD  IJsselland controleert of de opvang aan de wettelijke eisen voldoet en doet daarom onderzoek op de plaats waar de opvang plaats vindt of in geval van een gastouderbureau bij dat bureau.

Binnen tien weken na het indienen van de aanvraag mag u een besluit verwachten op uw verzoek tot exploitatie en registratie. Als dat besluit positief is, wordt u opgenomen in het landelijk register en komen gebruikers van deze kinderopvang in aanmerking voor een vergoeding voor kinderopvang van de belastingdienst.

Inspectie
Exploitatie van een kindercentrum, gastouderbureau of (nieuwe) gastouderopvang mag pas plaatsvinden nadat het College van Burgemeester en Wethouders een besluit heeft genomen over opname van de voorziening in het landelijk register.

De GGD controleert vervolgens periodiek of de voorziening aan de wettelijke eisen blijft voldoen. Voor het handhaven van de wettelijke kwaliteitseisen geldt gemeentelijk handhavingsbeleid.

Wijzigingen doorgeven
Houders van een voorziening voor kinderopvang die in het Landelijk Register zijn opgenomen zijn wettelijk verplicht wijzigingen in de geregistreerde gegevens bij de gemeente te melden. Voor wijzigingen zijn afzonderlijke formulieren te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.