Principeverzoek en bestemmingsplan wijzigen of herzien

Gaat u bouwen of verbouwen? Hou dan rekening met het bestemmingsplan. Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag dan toestemming om uw plannen uit te voeren.

Past uw (ver)bouwplan niet binnen het bestemmingsplan? Dan kunnen we hiervan afwijken met een omgevingsvergunning. Of we wijzigen het bestemmingsplan. U kunt hiervoor een procedure starten. Hiervoor zijn 2 stappen, die u in deze volgorde moet zetten:

  1. U legt het plan voor en vraagt om een planologische principe-uitspraak. Dit duurt meestal 6 tot 8 weken.
  2. Wilt u het bestemmingsplan wijzigen? Dan start u een formele planologische procedure. Dit duurt ongeveer een jaar (van begin tot eind). 

We behandelen de verzoeken alleen als een aanvraagformulier (volledig) is ingediend. U betaalt kosten om dit in behandeling te nemen.

Stuur de stukken samen met uw aanvraagformulier naar:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg.
Afdeling Ruimtelijk Domein
Team Ruimte & Vergunningen
Postbus 500
7770 BA Hardenberg

Plan voorleggen

Uw bouwplan past niet in het bestemmingsplan? Maar u wilt wel weten of we positief zijn over uw idee? Dan kunt u ons vragen om een planologische principe-uitspraak. Dit kan voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt.

Bij dit principe-verzoek kijken we of uw plan haalbaar is. Het voordeel is dat u uw plan niet meteen in detail uit hoeft te werken. Stemmen we met de principe-uitspraak in met uw plan? Vraag dan een omgevingsvergunning aan.

Hoe vraagt u het aan?
Een planologische principe-uitspraak vraagt u als volgt aan:

  • U levert het aanvraagformulier in met bijlagen. Denk aan een situatietekening, gevelaanzichten, plattegronden en foto's van de oude en nieuwe situatie.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging.
  • Als het nodig is, maken we een afspraak om uw plan te bespreken. We bespreken dan of we voor uw plan het bestemmingsplan moeten wijzigen. Of dat het plan past in het provinciale en gemeentelijke beleid.
  • We beoordelen uw plan stedenbouwkundig. Ook geven we randvoorwaarden voor een eventuele vervolgprocedure.
  • U krijgt onze principe-uitspraak op papier.

Plan wijzigen

Wilt u een bestemmingsplan laten wijzigen of opnieuw laten bekijken? Start dan een formele planologische procedure. Let op! U moet wel eerst een planologische principe-uitspraak aanvragen. Daarnaast moet u zelf een inrichtingsplan en daarna een bestemmingsplan laten maken. 

Hoe vraagt u het aan?
Een bestemmingsplanprocedure duurt van voorbereiding tot vaststelling ongeveer een jaar. In de voorbereiding verrichten we onderzoeken en maakt u het bestemmingsplan.

Voldoet het bestemmingsplan aan alle voorwaarden en eisen? En zijn de betrokken instanties, zoals de provincie, akkoord? Dan start de wettelijke bestemmingsplanprocedure. Deze procedure duurt ongeveer een half jaar.

Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het plan vast. Bij een beroep heeft de bestuursrechter (Raad van State) het laatste woord.

Aanleveren ruimtelijke kwaliteitsplan

In het buitengebied moet u voor een aantal bouwplannen een ruimtelijk kwaliteitsplan aanleveren. Er zijn 2 soorten ruimtelijke kwaliteitsplannen:

  • de basisinspanning
  • de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Bij ons besluit op een principeverzoek hoort u welk ruimtelijk kwaliteitsplan voor u geldt.

Basisinspanning
Het ruimtelijk kwaliteitsplan Basisinspanning gaat alleen over het eigen erf. Hierin laat u weten hoe u in het bouwplan rekening houdt met de omgeving. En ook hoe het bouwplan past bij het landschap.

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
Het ruimtelijk kwaliteitsplan Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is breder. Ook hierin laat u weten hoe het bouwplan rekening houdt met de omgeving. En hoe het bouwplan pas bij het landschap. Maar u moet ook laten zien wat u extra doet.

Handreiking
In onze Handreiking staat hoe u zo’n plan maakt. U kunt deze gebruiken bij het indienen van een concreet bouwplan. Of bij een wijziging van het bestemmingsplan, waarbij we een ruimtelijk kwaliteitsplan vragen. U kunt de handleiding hieronder downloaden.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.