Parkeerbelasting

We willen het parkeren in het centrum kunnen regelen. Daarom betaalt u parkeerbelasting. Parkeren in het centrum kost geld. Parkeren op afstand van het centrum is gratis.

U betaalt deze belasting als u:

  • parkeert bij een parkeermeter of -automaat (de feitelijke parkeerbelasting);
  • parkeert op een parkeervergunningsplaats en u een parkeervergunning heeft.

Meer informatie over parkeervergunningen, -abonnementen en belparkeren

Naheffingsaanslag
Betaalt u niet of te weinig bij een parkeermeter of -automaat? Dan sturen we u een naheffingsaanslag. U betaalt dan het bedrag dat u had moeten betalen. En we verhogen dit met € 65,30 voor de gemaakte kosten.

Verordening
Meer informatie staat in de verordening parkeerbelastingen.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met de naheffingsaanslag? Dan kunt u bezwaar maken. U doet dit bij de heffingsambtenaar belastingen. Dat moet binnen 6 weken, nadat u de bon hebt gekregen.

Kwijtschelding
We verlenen geen kwijtschelding voor de naheffingsaanslag.

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem contact met ons op. Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen.

Uw aanslag betalen

U betaalt uw belastingaanslag met een automatische incasso. Of u maakt het geld zelf over. Ook kunt u een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.