Toegankelijkheid

De gemeente Hardenberg besteedt veel aandacht aan het digitaal toegankelijk aanbieden van informatie op haar gemeentelijke website www.hardenberg.nl. Hiermee moet voor iedereen de informatie op deze website te bekijken en te begrijpen zijn.

Voor de voortdurende aandacht voor digitale toegankelijkheid sluit de gemeente Hardenberg aan bij de toegankelijkheidsstandaard die is opgenomen in de EU-standaard voor toegankelijkheid EN 301 549 en het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Dagelijks wordt de website automatisch gemonitord op toegankelijkheid. Op dit moment heeft www.hardenberg.nl een toegankelijkheidsscore van 99,1 %. Omdat alleen deze automatische controle niet voldoende is, hebben we opdracht gegeven voor een handmatige toetsing op de Wcag 2.1 AA. Deze toetsing door een gecertificeerde organisatie wordt in januari 2021 uitgevoerd.

Ook de begrijpelijkheid en leesbaarheid van de teksten op onze website hebben onze aandacht. De gemeente Hardenberg heeft zich aangesloten bij Direct Duidelijk en gebruikt onder meer www.hardenberg.nl om duidelijk met haar inwoners en ondernemers te communiceren. We streven ernaar om de teksten op de meeste pagina's aan te bieden op taalniveau B1.

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Hardenberg. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Uw feedback

Komt u een onderdeel op de website tegen dat volgens u niet voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard, of is een tekst voor u niet te begrijpen? Dan waarderen wij het als u ons dit laat weten.

U kunt hiervoor het online feedbackformulier gebruiken. Stuur hiervoor bij voorkeur de volgende informatie mee:

  • Beschrijving van het probleem.
  • Link naar de desbetreffende pagina.
  • Het besturingssysteem dat u gebruikt.
  • De browsersoftware die u gebruikt.
  • Eventuele aangepaste instellingen of hulpmiddelen, zoals een schermlezer, schermvergrotingssoftware of spraakherkenningssoftware.

Uw melding wordt direct in behandeling genomen. U wordt op de hoogte gesteld van de beoordeling en eventueel de termijn waarin het wordt aangepast.

Uitzonderingen

Nog niet alle onderdelen op www.hardenberg.nl voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. Alle ontoegankelijke onderdelen uit de dagelijkse online monitoring worden voor 23 september 2020 verholpen.

Ook PDF-documenten zijn nog niet voldoende toegankelijk. De komende maanden worden (aanvraag)formulieren in PDF en Word vervangen voor toegankelijke online formulieren.

Om deze informatie toch voor een grote groep digitaal beschikbaar te houden, is ervoor gekozen om ontoegankelijke PDF-documenten voorlopig wel aan te bieden via de website.

Applicaties van derden

Niet in alle gevallen is de gemeente Hardenberg in staat om informatie toegankelijk aan te bieden. In sommige gevallen maakt de gemeente Hardenberg voor het digitaal aanbieden van informatie gebruik van applicaties of informatie van derden. De gemeente Hardenberg is met deze partijen in gesprek om de digitale toegankelijkheid te verbeteren.

Laat u niet verrassen

Voor de website www.laatunietverrassen.nl hebben we een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd. De gegevens staan hieronder.

Het toegankelijkheidslabel van Laat u niet verrassen. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.