Toegankelijkheid

Wij besteden veel aandacht aan het digitaal toegankelijk aanbieden van informatie op onze gemeentelijke website www.hardenberg.nl. Hiermee moet voor iedereen de informatie op deze website te bekijken en te begrijpen zijn.

Voor de voortdurende aandacht voor digitale toegankelijkheid sluiten wij aan bij de toegankelijkheidsstandaard die is opgenomen in de EU-standaard voor toegankelijkheid EN 301 549 en het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Dagelijks monitoren wij de website automatisch op toegankelijkheid. Daarnaast hebben we onze website laten inspecteren. Deze inspectie is op 14 juni 2021 afgerond. De resultaten uit dit onderzoek staan in het document hieronder.

Ook de begrijpelijkheid en leesbaarheid van de teksten op onze website hebben onze aandacht. Wij zijn aangesloten bij Direct Duidelijk en gebruiken onder meer www.hardenberg.nl om duidelijk met onze inwoners en ondernemers te communiceren. We streven ernaar om de belangrijkste teksten aan te bieden op taalniveau B1.

Status toegankelijkheidslabel van Gemeente Hardenberg. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Uitzonderingen

Het grootste deel van de documenten op www.hardenberg.nl zijn niet toegankelijk opgemaakt. Het gaat hierbij om PDF-, Word- en Excel bestanden. Deze documenten zijn mogelijk niet voor iedereen te lezen. In de meeste gevallen is hier ook geen alternatief voor beschikbaar.

Om deze informatie toch voor een grote groep online beschikbaar te houden, is ervoor gekozen om ontoegankelijke documenten voorlopig wel aan te bieden via de website.

Loopt u bij het lezen van een document tegen een toegankelijkheidsprobleem op? Dan kunt u bellen met 14 0523. We maken het document dan op aanvraag toegankelijk beschikbaar.

De gemeente Hardenberg is een traject gestart om het aantal documenten op www.hardenberg.nl te reduceren tot een minimum.

Uw feedback

Komt u een onderdeel op de website tegen dat volgens u niet voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard, of is een tekst voor u niet te begrijpen? Dan waarderen wij het als u ons dit laat weten.

U kunt hiervoor het online feedbackformulier gebruiken. Stuur hiervoor bij voorkeur de volgende informatie mee:

  • Beschrijving van het probleem.
  • Link naar de desbetreffende pagina.
  • Het besturingssysteem dat u gebruikt.
  • De browsersoftware die u gebruikt.
  • Eventuele aangepaste instellingen of hulpmiddelen, zoals een schermlezer, schermvergrotingssoftware of spraakherkenningssoftware.

Uw melding wordt direct in behandeling genomen. U wordt op de hoogte gesteld van de beoordeling en eventueel de termijn waarin het wordt aangepast.

Applicaties van derden

Niet in alle gevallen is de gemeente Hardenberg in staat om informatie toegankelijk aan te bieden. In sommige gevallen maakt de gemeente Hardenberg voor het digitaal aanbieden van informatie gebruik van applicaties of informatie van derden. De gemeente Hardenberg is met deze partijen in gesprek om de digitale toegankelijkheid te verbeteren.

Laat u niet verrassen

Voor de website www.laatunietverrassen.nl hebben we een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd. De gegevens staan hieronder.

Het toegankelijkheidslabel van Laat u niet verrassen. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.