Orange the world

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes.

Soroptimistclub Reestlanden zet zich in tegen vrouwengeweld. Zij hebben een vragenlijst gemaakt om beter in beeld te krijgen hoe veilig onze gemeente is volgens de inwoners, en dan met name de vrouwen.

Meer informatie over de Orange the World campagne is te vinden op www.orangetheworld.nl.