Onroerendezaakbelasting (ozb)

Iedereen die op 1 januari eigenaar of gebruiker is van een onroerende zaak, betaalt onroerendezaakbelasting (ozb). Denk aan een huis, bedrijfspand of een stuk grond.

Dit geldt ook voor gebruikers van onroerende zaken die ze niet als huis gebruiken. Of als het gaat om een pand in aanbouw. Huurders van huizen betalen geen ozb.

Wilt u weten wat u gaat betalen? Bereken dan online uw ozb-aanslag. Dit kan met een zomaar gekozen WOZ-waarde. Alleen voor het berekenen van de ozb van gecombineerde panden (combinatie huis/niet-huis) kan dat niet.

Peildatum

1 januari is de peildatum waarop we bepalen wie eigenaar en/of gebruiker is van een huis, bedrijfspand of stuk grond. In de volgende gevallen verandert er dus niets aan de opgelegde aanslag:

 • U verkoopt de woning of het bedrijfspand in de loop van het belastingjaar;
 • U stopt het gebruik van het bedrijfspand in de loop van het jaar.

Dit betekent dat de nieuwe eigenaar pas in het volgende jaar een aanslag krijgt. Dit geldt voor alle gemeenten in Nederland. De notaris verrekent meestal de ozb bij de verkoop van een huis. Degene aan wie de aanslag is opgelegd, moet deze ook betalen.

Geen ozb

Kerken, begraafplaatsen en gronden gebruikt door actieve landbouwers of veehouders betalen geen ozb.

Verordening

Meer informatie staat in de verordening onroerendezaakbelastingen.

Bezwaar indienen

Redenen om bezwaar te maken, zijn:

 • De WOZ-waarde van uw huis of bedrijfspand is fout.
 • De beschikking is niet voor u.
 • De onroerende zaak staat niet goed vermeld.

Bezwaar maken kan binnen 6 weken na de dagtekening die wij op het aanslagbiljet hebben gezet. U vermeldt het beschikkingsnummer dat u bij de WOZ-waarde vindt. En u moet uitleggen waarom u bezwaar maakt.

Let op! Maakt u bezwaar? Dan moet u de aanslag toch betalen.

Online bezwaar indienen

Tarieven ozb

OZB-eigenaren woningen

 • tarief 2022: 0,1042% van de WOZ-waarde
 • tarief 2023: 0,0907% van de WOZ-waarde

OZB-eigenaren niet woningen

 • tarief 2022: 0,3108% van de WOZ-waarde
 • tarief 2023: 0,2860% van de WOZ-waarde

OZB-gebruikers niet woningen

 • tarief 2022: 0,2634% van de WOZ-waarde
 • tarief 2023: 0,2462% van de WOZ-waarde

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem contact met ons op. Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen.

Uw aanslag betalen

U betaalt uw belastingaanslag met een automatische incasso. Of u maakt het geld zelf over. Ook kunt u een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.