De griffie

De griffie helpt de gemeenteraad bij alles wat ze doet. De griffier is de contactpersoon tussen de raad en de gemeente met haar ambtenaren. In Hardenberg is Frank Droste de griffier. Loco-griffier is Gedda Jansonius.

De griffier geeft leiding aan de griffie. Hij is bij de vergaderingen van de gemeenteraad. Daarnaast adviseert, helpt en steunt hij de gemeenteraad en de raadsleden.

Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, helpt de griffie hen. De griffie plant vergaderingen, zorgt voor vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak.

Werkwijze

De griffier zorgt voor een goede voorbereiding van de vergaderingen van de gemeenteraad en de oriënterende rondes. Dat betekent dat hij op tijd de agenda’s maakt en verstuurt. Maar hij maakt ook de verslagen van raadsvergaderingen en oriënterende rondes.

Als het nodig is, helpt hij de raadsleden. Zo krijgen ze hulp bij het schrijven van moties, amendementen en voorstellen, het voorbereiden van ondervragingen (interpellaties), het stellen van vragen en dergelijke.

De griffier hoeft niet alles alleen te doen. Hij krijgt hulp van een waarnemend griffier en een communicatieadviseur. Samen vormen zij de griffie van de gemeente Hardenberg.

Contact

De griffie zorgt ook voor het contact tussen de raad en de inwoners van Hardenberg. Zoekt u contact met raad, fracties, of raadsleden? Of wilt u bijvoorbeeld uw spreekrecht gebruiken? Of een burgerinitiatief indienen? Dan staat de griffier voor u klaar.

De griffier kunt u bellen of mailen: 0523 289 206 of griffie@hardenberg.nl.

Live-uitzending

Live meekijken tijdens een raadsvergadering, of een vergadering online terugzien? Dat kan via hardenberg.raadsinformatie.nl.

Raadsinformatie

De agendapunten, bijbehorende documenten, moties en amendementen van raadsvergaderingen zijn digitaal beschikbaar.