Subsidie voor (vernieuwende) evenementen

Vanaf dit jaar hebben we € 150.000 beschikbaar voor subsidies voor evenementen. Het bedrag per evenement hangt af van het soort evenement. En of het evenement voldoet aan de voorwaarden.

Wij hebben het liefst evenementen die vernieuwend zijn.

We dagen u uit om een evenement te organiseren met een uniek karakter. Dat is een evenement dat we in de afgelopen 3 jaar niet in onze gemeente hebben gehad. En dat de kans heeft om uit te groeien tot een groot evenement.We hebben 3 soorten evenementen

Grote evenementen met een bovenregionale uitstraling

Aantal bezoekers: minimaal 5.000
Maximale subsidie: € 20.000

Reguliere of lokale evenementen

Aantal bezoekers: minimaal 1.000
Maximale subsidie: € 10.000

Nieuwe kansrijke evenementen met een uniek karakter

Het gaat dan om een soort evenement dat in de afgelopen 3 jaar nog niet in onze gemeente is georganiseerd.
Aantal bezoekers: geschikt om door te groeien tot een groot evenement.
Maximale subsidie: € 10.000 (maximaal 3 jaar)


Voorwaarden

We beoordelen de evenementen aan de onderstaande voorwaarden.

 • Positieve economische gevolgen 
  Dankzij het evenement komen er meer bezoekers naar de gemeente Hardenberg. Die langer blijven en meer geld uitgeven. Het evenement zorgt voor meer inkomsten bij lokale horeca, detailhandel en andere lokale ondernemers.
 • Reclame voor de regio Hardenberg
  Het evenement zet Hardenberg op de kaart. Het heeft een positieve invloed op het imago van de regio Hardenberg.
 • Flink aantal bezoekers
  Het evenement trekt minimaal het aantal bezoekers zoals staat bij het soort evenementen. Het evenement richt zich op een brede doelgroep. Dit gebeurt zonder iemand uit te sluiten en door rekening te houden met mindervaliden.
 • Uniek, verrassend, vernieuwend
  Het evenement is vernieuwend. Of er zijn bij bestaande evenementen nieuwe elementen toegevoegd om de deelnemers te verrassen. Het evenement helpt mee aan een bruisende evenementenkalender.

Subsidieregeling evenementen

De voorwaarden voor de evenementen en de rechten en plichten van de aanvrager staan in de subsidieregeling evenementen gemeente Hardenberg 2020-2022. Deze regeling staat onderaan deze pagina.

Bekijk welke evenementen in 2023 subsidie krijgen

Subsidiebedrag

We geven alleen subsidie als er niet genoeg geld is voor het evenement.

Voldoet het evenement aan alle voorwaarden? Dan krijgt u maximaal 25% van de begroting. Van dat bedrag krijgt u de helft na goedkeuring van de subsidie. De andere helft krijgt u nadat u het evaluatierapport het ingeleverd.


Aanvraag indienen voor evenementensubsidie in 2023

U kunt geen evenementensubsidie meer aanvragen voor 2023. Hebt u de subsidie aangevraagd? Dan hebt u van ons gehoord of u deze krjigt.

Bekijk de subsidieregeling vanaf oktober 2022

We toetsen uw aanvraag aan de voorwaarden. Per voorwaarde geven we een aantal punten. Dat kunnen ook negatieve punten zijn. Het totale aantal punten bepaalt uiteindelijk hoe hoog het subsidiebedrag is:

 • -5 tot -1 punten: 20% van het aangevraagde subsidiebedrag
 • 0 tot 4 punten: 40% van het aangevraagde subsidiebedrag
 • 5 tot 9 punten: 60% van het aangevraagde subsidiebedrag
 • 10 tot 14 punten: 80% van het aangevraagde subsidiebedrag
 • Vanaf 15 punten: 100% van het aangevraagde subsidiebedrag

Daarbij houden we wel rekening met de maximale bedragen bij de 3 soorten evenementen (zoals we bovenaan uitleggen). 

Voor grote evenementen willen we dat van de mensen die uw evenement bezoeken een groot deel van buiten de regio Hardenberg komt.

We geven alleen een subsidie als u een tekort hebt op de begroting van uw evenement. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 25% van de begroting, bij een maximale score van de toetsingscriteria.

Uw aanvraag opsturen

Het aanvraagformulier staat onderaan deze pagina. Mail het ons op gemeente@hardenberg.nl, of stuur het per post naar:

College van burgemeester en wethouders van Hardenberg
Postbus 500
7770 BA Hardenberg

Bij uw aanvraag stuurt u deze gegevens mee als bijlage:

 1. De gegevens van de organisatie (organisator) van het evenement
 2. Een activiteitenplan/programma-overzicht met daarin:
  1. de visie, doel en doelgroep van het evenement;
  2. verwachte economische spin-off in cijfers binnen de gemeente;
  3. hoe u reclame maakt (hoe brengt u het logo regio Hardenberg, de kracht van gewoon doen in diverse media naar voren, hoe vaak is er media-aandacht, in welke media, en het bereik van die media);
  4. het aantal verwachte deelnemers/bezoekers;
  5. het unieke, vernieuwende en verrassende karakter van het evenement;
  6. de mogelijkheden die u ziet om het evenement coronaproof te organiseren.
 3. Een begroting van inkomsten en uitgaven
 4. Aanvraagformulier subsidieregeling Evenementen 2020-2022

Contactpersonen

Hebt u een vraag over uw subsidieaanvraag? Mail naar Joke Jagers op Akkerhuis: joke.jagersopakkerhuis@hardenberg.nl.

Hebt u een vraag over de vergunningaanvraag? Mail naar:
Arnold Schumacher: arnold.schumacher@hardenberg.nl, of
Yvonne Dunnewind: yvonne.dunnewind@hardenberg.nl, of
Rob Richterink: rob.richterink@hardenberg.nl