Vechtdal Kompas

De Vechtdalgemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen, Hardenberg en Staphorst werken op het gebied van vrijetijdseconomie al jaren samen om het Vechtdal en Reestdal op de landelijke toeristische kaart te zetten.

De vrijetijdseconomie in het Vechtdal is van groot belang voor de werkgelegenheid, het imago en de instandhouding van natuur en cultuur. Vechtdal Overijssel is een gebied met toeristische kansen. Dat is in de afgelopen jaren ook bewezen: het gebied heeft immers een stevige positie op de toeristische landkaart met de grootste dichtheid van prijswinnende recreatiebedrijven in heel Nederland. Niet voor niets heeft de provincie het Vechtdal uitgeroepen tot A-merk. Het Vechtdal wordt steeds meer en steeds beter (h)erkend als toeristisch eenheid.

Vechtdal Overijssel is op de goede weg. Het is nu echter niet de tijd om achterover te leunen. De concurrentie is groot en zit niet stil. Er liggen grote uitdagingen voor ondernemers, overheden en samenwerkende partijen in het Vechtdal. Waar zien we de komende jaren de grootste kansen?

Vijf kansrijke pijlers
Samen met ondernemers en andere organisaties hebben we de meerjarige koers voor het Vechtdal vastgelegd in het Vechtdal Kompas. Daarin zien we vijf kansrijke pijlers voor de vrijetijdseconomie in het Vechtdal.

We kiezen hierbij voor een strategie waarbij we de kracht van het Vechtdal op het gebied van de pijlers zorg en voeding versterken en inzetten om ons te onderscheiden van andere regio's daarbij ondersteund vanuit de andere drie pijlers te weten verblijf, water en organisatie.

Bezoek voor meer informatie ook de website www.vechtdalkompas.nl.

De 5 pijlers

De doorontwikkeling van deze vijf pijlers is belangrijk.

  • Bij de pijler Voeding denken we aan het Vechtdal als gastronomische bestemming, een centrum van (h) eerlijke voeding. Dit vraagt om versterking van de samenwerking tussen producenten van streekproducten en de verkoopkanalen. Ofwel: een stevige keten van grond tot mond.
  • Op het gebied van de pijler Zorg richt het Vechtdal zich op ontzorgen, herstellen en preventie. Het Vechtdal, waarbij je in een heerlijke natuurlijke omgeving kunt bijtanken en volledig kunt laten verwennen om als herboren weer thuis te komen. Hierbij is de basis de huidige zorginfrastructuur en liggen de uitdagingen in het maken van verbindingen en het ontsluiten van het zorgaanbod om nieuwe doelgroepen aan te spreken.
  • Voor de pijler Verblijf willen we werken aan innovatie en perspectief voor de verblijfsrecreatie in het Vechtdal. Met een sterkere uitwisseling van dag- en verblijfsrecreatie tussen regio en stad. Verblijfsaccommodaties zijn immers de economische motor van de regio.
  • Bij de pijler Water zetten we in om de Vecht door te ontwikkelen als dé recreatierivier van Nederland, met investeringen in waterfronten, waterprofielen, pleisterplaatsen en arrangementen.
  • Bij de ondersteunende pijler Organisatie richten we ons op het bundelen en versterken van eigen krachten door het Vechtdal te spiegelen aan andere succesvolle regio’s in Europa en daarvan te leren. Daarnaast focussen we ons op het gebied van marketing meer door sterkere aansluiting op de pijlers voeding en zorg. Van regiopromotie naar regiobranding.

Samen aan de slag!

En nu samen aan de slag. Ondernemers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden maken samen het verschil in Vechtdal Overijssel. Ieder vanuit z'n eigen rol. Ondernemers als geweldige gastheren, met creatieve innovaties en investeringen. Overheden als partners om Vechtdal ontwikkelingen te stimuleren en goede initiatieven te faciliteren.

De concurrentie tussen de vakantieregio’s wordt sterker. Succes is geen vanzelfsprekendheid. We moeten samen de schouders eronder blijven zetten om er voor te zorgen dat het aantal bezoekers en bestedingen in onze regio blijft stijgen. Daarvoor hebben we alle troeven in huis. We kunnen ons met de vijf ontwikkelpijlers echt onderscheiden van andere regio’s. Het Vechtdal als hotspot in Nederland voor (h) eerlijke voeding en zorgeloos genieten.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.