Asbest

Asbest is een gevaarlijke afvalstof, die gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Behandel asbesthoudend materiaal altijd voorzichtig. Voor het verwijderen en afvoeren van asbest gelden strikte voorwaarden. Er moet altijd vooraf een sloopmelding worden gedaan bij de gemeente.

Asbest werd vroeger verwerkt in veel bouwmaterialen, zoals in golfplaten van cement. Het kan daarom voorkomen in daken van gebouwen en woningen. Om gezondheidsrisico’s te beperken, is het verwerken,  bewerken en op voorraad houden van asbest verboden.

Asbestinventarisatie
Huurt of bezit u als particulier een bouwwerk waarvan de bouw voor 1 januari 1994 is gestart? Bent u van plan te gaan verbouwen, renoveren of slopen? Dan is het verstandig te controleren of er sprake is van asbest in het bouwwerk. Is er asbest bij betrokken, dan zijn er strenge regels voor het verwijderen van asbest.

U kunt asbest zelf verwijderen, of laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. In dat geval moet u eerst een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Uit de inventarisatie blijkt waar zich eventueel asbesthoudende toepassingen bevinden. De Omgevingsdienst IJsselland kan u vertellen of u het asbest moet laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf of dat u het zelf kunt verwijderen.

Asbest zelf verwijderen

U mag per kadastraal perceel maximaal 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal per perceel zelf verwijderen. Dit mag alleen als het gaat om hechtgebonden en geschroefde asbest (asbestplaten mogen dus niet zijn gespijkerd). U moet dit wel eerst melden bij de gemeente. Pas als u toestemming heeft van de gemeente, mag u beginnen met slopen.

Als de asbestvezels vastzitten, is de kans klein dat asbestvezels in de lucht komen. Er is pas een risico als er asbestvezels vrij komen. Dit kan voorkomen als het asbest niet op de correcte manier wordt verwijderd. Daarom is het ook verboden om asbest te verwerken en te bewerken, zoals boren, zagen of breken.

Wees voorzichtig
Indien u zelf het asbest verwijdert, gaat u dan voorzichtig te werk. Zorg ervoor dat vóór de verwijdering het asbest vochtig is gemaakt en probeer de platen zo heel mogelijk (zonder breuk) te verwijderen. Geadviseerd wordt om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken (wegwerpoverall,
p3 stofmasker en handschoenen). De wegwerpoveral en het stofmasker kunt u, onder vertoon van de geaccepteerde sloopmelding, eenmalig ophalen bij Bovenveld.

Wilt u meer dan 35m2 asbest verwijderen? Of gaat het om vastgelijmde vloerbedekking? Dan mag u dit niet zelf verwijderen. In dit geval moet u een gecertificeerde asbestverwijderaar inschakelen. U moet dan ook een sloopmelding doen.

Sloopmelding
U moet altijd vooraf een sloopmelding indienen bij de gemeente als u asbest gaat verwijderen. Dit geldt ook als bij sloopwerkzaamheden minimaal 10 m3 afval vrij komt. Een sloopmelding kunt u indienen via www.omgevingsloket.nl.

Indien u voldoet aan de voorwaarden om het asbest zelf te verwijderen, dan geldt er een indieningstermijn voor de sloopmelding van minimaal vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden.

In de overige gevallen van asbestverwijdering of als bij de sloopwerkzaamheden meer dan 10 m3 afval vrij komt, geldt een termijn van minimaal 4 weken. Als de melding akkoord is, ontvangt u van de gemeente een zogenaamde 'acceptatie sloopmelding' met voorschriften. Aan het indienen van een sloopmelding zijn geen kosten verbonden.

Gratis storten

Met een sloopmelding heeft als inwoner van de gemeente de mogelijkheid om maximaal 35 vierkante meter hechtgebonden en geschroefd asbesthoudend materiaal met een maximaal gewicht van 600 kilogram eenmalig gratis te brengen naar afvalbrengstation Bovenveld aan de Ommerweg 69 in Rheezerveen. Dit kan uitsluitend op woensdagen.

Als het gewicht van de asbest meer dan 600 kg is, worden kosten in rekening gebracht. U kunt het actuele tarief opvragen bij ROVA. Deze kosten kunt u afrekenen bij de weegbrug op de locatie Bovenveld. ROVA maakt hiervan melding bij de gemeente.

Soorten
U mag de volgende soorten asbesthoudende materialen afkomstig van of uit een woning of gebouw gratis brengen:

  • Geschroefde (niet-gespijkerde) asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien.
  • Asbesthoudende (losliggende) vloertegels.
  • Niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.

U mag het asbest alleen gratis afvoeren naar Bovenveld als u in het bezit bent van het formulier 'acceptatie sloopmelding'. Dit formulier dient u te laten zien bij Bovenveld. Ook als u het asbest naar een andere afvalverwerker wilt afvoeren, moet u een sloopmelding doen.

Verpakken van asbest
Verpakken van asbest op het ROVA-terrein is niet toegestaan. Op vertoon van het formulier 'acceptatie sloopmelding' is gratis asbestfolie verkrijgbaar bij ROVA. Deze folie is zonder formulier ook tegen betaling verkrijgbaar. Asbest moet u zelf in de container leggen.

  • Verpak asbest dubbel en luchtdicht in landbouw- of asbestfolie (PE folie 0,2 mm dik).
  • Kenmerk asbest in ondoorzichtig folie met een sticker 'asbest bevattend'.
  • Scherm scherpe kanten af zodat de verpakking niet beschadigt.

Lossen van asbest
Indien het asbest op een pallet wordt aangeboden (zodanig dat met behulp van palletvorken kan worden gelost), wordt het lossen uitgevoerd door door ROVA. Indien het aanleveren op een pallet niet mogelijk is, moet het asbest worden verpakt in handzame pakketten en moet het asbest zelf worden gelost in de hiervoor bestemde asbestcontainer.

Toezicht door Omgevingsdienst IJsselland

Omgevingsdienst IJsselland houdt toezicht op de manier waarop er om wordt gegaan met asbest. Vanaf de aanvraag tot eindbestemming van het sloopafval. Overtredingen zijn strafbaar en kunnen schadelijk zijn voor uw gezondheid of die van anderen in uw leefomgeving. Ook het niet indienen van een sloopmelding als u een pand van voor 1994 geheel of gedeeltelijk (laat) slopen, is strafbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst IJsselland. Dit kan telefonisch op 088 525 10 50. U kunt ook kijken op de website www.odijsselland.nl.